U bent hier

Monitoring alcoholbeleid

Voor het monitoren van het alcoholbeleid kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt:

  • Scanner Preventie- en Handhavingsplan
  • De ontwikkeling van het gedrag van alcoholverstrekkers kan gevolgd worden via mystery-shop-onderzoek. Daarmee kan in beeld worden gebracht in welke mate lokale alcoholverstrekkers de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop naleven en hoe zij omgaan met dronken klanten.
  • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat brengt het rijden onder invloed in kaart. Op veiligheidsgebied zijn de Veiligheidsmonitoren die gemeenten uitvoeren belangrijk.
  • Wat betreft ouderen is de LASA-studie van de Vrije Universiteit van belang die het gezondheidsgedrag van senioren monitort.
  • De Stichting Informatievoorziening Zorg (LADIS) rapporteert jaarlijks op landelijk niveau over verslavingsproblematiek. Cijfers over de regionale of lokale situatie kunnen geleverd worden door de regionale instellingen voor verslavingszorg.

Scanner Preventie- en handhavingsplan

Met de Scanner Preventie- en handhavingsplan van het Trimbos-instituut kan het lokale of regionale PenH-plan integraal worden geëvalueerd. De scanner bestaat uit een aantal basisonderdelen en een paar uitbreidingsopties ten behoeve van specifieke situaties. De scanner is gebaseerd op de RAR-methodiek die uitgaat van het combineren van onderzoeksmethoden en het betrekken van lokale en regionale stakeholders. Denk hierbij aan: interne collega’s, GGD, verslavingszorg, politie, jongerenwerkers, CJG, regionaal alcoholmatigingsproject, branche organisaties en kennis- en onderzoeksinstituten.  

Alcohol & drugs monitoren

In omgevingen waar zowel alcohol als drugs een rol spelen, zoals in het uitgaanscircuit, kunt u kosten besparen door de monitoring van bijvoorbeeld alcohol- en drugsgebruik te combineren.

Voorbeeld: Antenneonderzoek Amsterdam

Antenne is een jaarlijks onderzoek naar trends in alcohol- en drugsgebruik onder Amsterdamse jongeren. Het wordt in opdracht van Jellinek uitgevoerd door het Bonger Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Het Antenneonderzoek verzamelt gegevens door middel van een expertpanel en een enquête onder risicogroepen, waaronder uitgaanspubliek.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer