U bent hier

Procesevaluaties alcoholbeleid

Met een procesevaluatie wordt systematisch informatie ingewonnen over het verloop van het implementatieproces. 

Vragen waarop procesevaluaties antwoord geven

Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • In welke mate hebben de projectactiviteiten bijgedragen aan een resultaat? Meet bijvoorbeeld het bereik van lokale publiekscampagnes en raadpleeg de uitkomsten van de monitoring (zoals van ouderenquêtes).
  • Zijn de activiteiten uitgevoerd volgens de plannen?
  • In welke mate waren relevante stakeholders bereid om deel te nemen en in welke mate hebben zij deelgenomen? Belangrijke cijfers zijn bijvoorbeeld het aantal scholen dat volledig alcoholvrij is of het aantal uren dat een school besteedt aan het thema alcohol.
  • Moet het project worden bijgestuurd?
  • Wat zijn de exacte kosten zijn van het beleid? Hoe valt een kosten-batenanalyse uit?
  • Zijn de meest effectieve interventies gekozen?

Focusgroeponderzoeken

Naast enquêtes via interviews, internet, post of telefoon kunnen procesevaluaties worden uitgevoerd met focusgroeponderzoeken, een vorm van kwalitatief onderzoek op basis van groepsgesprekken. Een focusgroep kan bijvoorbeeld bestaan uit verschillende stakeholders of professionals die op verschillende niveaus bij het project betrokken waren. Voorbeelden van dergelijk onderzoek worden aangetroffen in de gemeente Amersfoort (project ‘Amersfoort Fris!’) en de gemeente Delft (project ‘Lekker helder, 0% alcohol’).

Ook in de gemeente Hardenberg is een focusgroeponderzoek gehouden onder jongeren die keten en hokken bezoeken. De resultaten worden beschreven in het rapport: Focusgroeponderzoek jonge ketenbezoekers in de gemeente Hardenberg (2011).

Meer informatie

Het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) heeft met een toetsingskader de samenwerking tussen partijen bij de integrale aanpak van alcoholgebruik onder jongeren onderzocht. Resultaten staan beschreven in de rapportage: Vechten tegen de bierkaai? (2011) (Jeugdinspecties.nl).

Geraadpleegde literatuur

[1]

Referenties en bronnen

Referenties

  1. Schuitema 20. Vogel & Schuitema, 2011.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer