U bent hier

Financiering van alcoholbeleid

Effectief alcoholbeleid vraagt vaak een lange adem en een structurele inzet. Daarom is het belangrijk dat het budget voor enkele jaren wordt gereserveerd, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen.

Er is voldoende werkbudget nodig voor:

  • het projectleiderschap.
  • het creëren van publiek draagvlak (communicatie, publiciteit).
  • het stelselmatig monitoren en evalueren.
  • het inhuren van externe deskundigheid.

Daarnaast vloeien er kosten voort uit:

  • aanvullende interventies zoals cursussen in het kader van de Halt-afdoening.
  • handhavingsacties in openbare ruimte of het aanschaffen van blaasapparatuur voor scholen of discotheken.

Voorbeeld: Totaal budget vertalen naar prijs per inwoner

Financiën voor alcoholbeleid zijn in veel regio’s een onzekere factor. Toch zijn er mogelijkheden. Zo kan niet het totale budget voor de regionale aanpak worden voorgelegd aan gemeenten, maar een prijs per inwoner. In de regio West-Friesland bleek dat 50 cent per inwoner per jaar te zijn. Dit had resultaat; de projectmiddelen zijn voor de komende jaren veilig gesteld. Om uiteindelijk die twee kwartjes per inwoner te krijgen, is het wel nodig dat er een goed plan ligt ([1]).

Financiering regelen

Primair zal de financiering van het lokale alcoholbeleid uit het budget van de gemeente moeten komen dat in de begroting is vastgesteld. Denk daarbij niet alleen aan specifiek preventiebudget voor de betreffende doelgroep, maar ook aan budgetten vanuit flankerende aandachtsgebieden, bijvoorbeeld veiligheid, jeugd, onderwijs of sport.

Aanvullend ondersteunt de provincie soms de regionale samenwerking van gemeenten. Hiervoor is meestal een regionaal plan nodig.

Fondsen en subsidie

Er zijn verschillende fondsen in Nederland die met name jongerenprojecten steunen. In het fondsenboek zijn alle fondsen te vinden.

ZonMw – het subsidiebureau dat werkt in opdracht van het ministerie van VWS - stimuleert gezondheidsonderzoek en heeft daarmee in het verleden ook diverse lokale/regionale alcoholprojecten ondersteund met middelen voor pilots en evaluaties. Bekijk daarvoor de subsidiekalender van ZonMw.

Meer informatie

Referenties en bronnen

Referenties

  1. al. 20. Mulder et al., 2013.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer