U bent hier

Lokale regels voor alcohol in de detailhandel

Gemeenten kunnen de verkoop van alcoholhoudende dranken in winkels verbieden of beperken, ook als er geen sprake is van een slijterijvergunning. Daarnaast is een verbod op prijsacties mogelijk.

Slijterijen: verkoop van alcohol verbieden of beperken

Met een verordening kan een gemeente alle slijters binnen de gemeentegrenzen dwingen om de verstrekking van alcoholhoudende drank te staken of te beperken. Het verbod kan bovendien specifiek gelden voor:

  • bepaalde type slijterijen.
  • aangewezen delen van de gemeente.
  • aangewezen tijdsruimte.

Voorschriften verbinden aan de slijterijvergunning

De Drank- en Horecawet biedt gemeenten de mogelijkheid in een verordening op te nemen dat de burgemeester bij de afgifte van een slijterijvergunning voorschriften aan de vergunning kan verbinden of de vergunning kan beperken tot het verstrekken van zwakalcoholische drank. De burgemeester kan bijvoorbeeld eisen dat effectieve leeftijdscontrole wordt toegepast.

Niet-vergunningplichtige detailhandelaren

Alcoholhoudende dranken worden ook verkocht door niet-vergunningplichtige detailhandelaren, zoals supermarkten, avondwinkels, bierkoeriers en snackbars. De gemeente kan hen dwingen om de verstrekking van zwakalcoholische drank tijdelijk te staken of te beperken. Bij verordening wordt eventueel bepaald dat dit verbod slechts geldt voor aangewezen delen van de gemeente.

De maatregel geldt overigens wel altijd voor alle niet-vergunningplichtige detailhandel in de gemeente of het aangewezen deel, inclusief bezorgservices van alcohol aan huis, zoals bierkoeriers en supermarktbezorgservices, maar ook avondwinkels en snackbars.

Voorbeeld: Succes met mysteryshoppers bij handhaving leeftijdsgrenzen

Samen met vijf andere gemeenten in de regio voerde Lingewaard de afgelopen jaren een alcoholmatigingsproject uit. Voor de pijlers handhaving en voorlichting evalueerden mysteryshoppers van STAP of de verkopers van alcohol zich aan de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop hielden.

Zowel de jeugd als de horeca, sportkantines en de supermarkt kregen op deze manier de boodschap mee dat het niet okay is wanneer alcohol te vroeg aan jongeren wordt verstrekt. De naam van de verstrekker werd in lokale kranten genoemd en ook bij gesprekken over subsidiebeleid kwam het alcoholbeleid nog eens op de agenda. Het beleid heeft succes. Tussen 2009 en 2010 is de naleving van de leeftijdsgrenzen in Lingewaard gestegen van 20% naar 79%. Dit zal zeker bijgedragen hebben aan het feit dat de startleeftijd in deze regio is gestegen. “We willen de good practices van de afgelopen projectjaren vasthouden. Er zijn nu plannen om het bezoek van de mysteryshopper nog meer effect te geven door het bezoek direct te laten volgen door een goed gesprek met een BOA”. Ingeborg Wijkstra, gemeente Lingewaard

Verkoop van zwakalcoholische drank door snackbars

Het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet bepaalt dat snackbars die op zon- en feestdagen open zijn, geen zwakalcoholische drank mogen verkopen (dus ook niet op doordeweekse dagen). Snackbars die alcohol verkopen zijn alleen op werkdagen na 22:00uur open, als de gemeente dit toestaat. Anders geldt voor deze snackbars een sluitingstijd van 22:00uur.

Verbod prijsacties instellen

Met een verordening is het mogelijk prijsacties voor alcoholhoudende dranken te verbieden. Het gaat dan volgens de wet om het aanbieden van alcoholhoudende drank voor een periode van een week of korter tegen een prijs die lager is dan 70% van de normale verkoopprijs. Zo’n gemeentelijk verbod is alleen toegestaan ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde.

Onder dit verbod vallen niet alleen losse prijsacties, maar ook bepaalde koppelverkoopacties, zoals ‘Bij besteding van € 25 krijgt u een krat X-bier voor maar € 6,95’. Dat wil zeggen: als er normaal gesproken geen korting wordt gegeven op dergelijke kratten bier bij besteding van € 25 én een krat X-bier normaal gesproken verkocht wordt voor minimaal € 9,95. De raad kan dit verbod beperken:

  • tot bepaalde prijsacties.
  • tot aangewezen delen van de gemeente.

Voorbeeld: Zelfregulering alcoholverkoop effectief in Weststellingwerf

Om alcoholverkoop aan minderjarigen aan te pakken sloot de gemeente een convenant met supermarkten en slijterijen. De deelnemers doneren bij het sluiten van het convenant een financiële bijdrage. Hierna worden ze meerdere keren onaangekondigd bezocht door het bureau Horeca en Bijzondere Wetten (BHBW). Als de ondernemer geen alcohol verkoopt aan de genoemde jongeren is hij geslaagd en krijgt een deel van zijn inleg terug. Voldoet hij niet aan de voorwaarden dan is hij zijn geld kwijt. Na meerdere controles bleek in 27% van de gevallen toch alcohol verkocht aan jongeren onder de leeftijdsgrens. Bij gemeenten die dit convenant niet hadden lag het percentage op ruim 91%. Een aanzienlijk resultaat. Marjolein Vogel, Gemeente Weststellingwerf

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer