U bent hier

Drank- en Horecawet verordening

De gemeenteraad heeft diverse mogelijkheden om invulling te geven aan het alcoholbeleid. Met name om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.  De minimum toelatingsleeftijd tot alle horeca lokaliteiten en terrassen kunnen gemeenten zelf vaststellen en koppelen aan tijdsruimten. En daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om extreme prijsacties in supermarkten en happy hours in de horeca door middel van een verordening te verbieden.

Voorbeeld: Preventieve modelverordening STAP en partners

Drie regionale alcoholmatigingsprojecten (FrisValley, Maklukzat en Regio Noord-Veluwe) hebben samen met STAP gezamenlijk één modelverordening op gesteld. Daarbij is gezocht naar de mogelijkheden die de wijziging van de Drank- en Horecawet gemeenten biedt om de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd terug te dringen.

De modelverordening gaat ervan uit dat alleen een integrale lokale aanpak uiteindelijk effectief is. De modelverordening is ingedeeld naar domeinen: paracommercie, detailhandel, horeca en algemene bepalingen. Lees meer over de modelverordening en de toelichting.

Nieuwe bevoegdheden gereguleerd bij verordening

Middels de Drank- en Horecawet hebben gemeenten de bevoegdheid om de volgende zaken te reguleren door middel van een verordening:

  • De alcoholverstrekking in paracommerciële inrichtingen, zoals sportkantines. De gemeente moet nadere regels formuleren voor schenktijden van alcoholische dranken en alcoholverstrekking bij privé bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden.
  • De verstrekking van alcoholhoudende drank in de horeca/slijterij. De gemeente kan een verstrekkingsverbod of andere beperkingen aan de verstrekking van alcoholhoudende drank invoeren. Bijvoorbeeld door alleen zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken op bepaalde tijdstippen of in bepaalde gelegenheden.
  • Er kunnen toelatingsleeftijden voor horecalokaliteiten/terrassen worden bepaald (maximaal 21 jaar). Dat betekent dat jongeren onder een bepaalde leeftijd, na een bepaald tijdstip niet meer worden toegelaten tot (bepaalde) horecagelegenheden.
  • Een tijdelijk verstrekkingsverbod of tijdelijke beperkingen aan verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank in detailhandel zonder vergunning. Zoals supermarkten, snackbars, bierkoeriers, etcetera.
  • Verbod extreme prijsacties in de horeca (happy hours) en in de detailhandel (stuntprijzen).

Elke gemeente moet sinds 1 jannuari 2014 beschikken over een Drank- en horecawetverordening. Bruikbaar hiervoor zijn de modelverordeningen van de VNG en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP). 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer