U bent hier

Lokale regels voor drankketen

Een specifieke integrale aanpak is vereist voor drankketen. Dit fenomeen is sterk opgekomen en veroorzaakt door het drinkgedrag van jongeren steeds meer problemen.

Veel drankketen overtreden de wet

Veel drankketen overtreden de Drank- en Horecawet, omdat ze tegen betaling alcohol verstrekken zonder horecavergunning of omdat ze voor iedereen toegankelijk zijn (en er alcoholhoudende drank aanwezig is). Ook voldoen de drankketen over het algemeen niet aan de bouw- en brandvoorschriften en zijn ze in strijd met het bestemmingsplan.

Voorbeeld: Contact met jongeren in de wijk geeft inzicht in gebruik keten

“Om in Dongeradeel de bestaande keten in beeld te krijgen hebben we een werkgroep ingesteld die bestaat uit de burgemeester, wethouder Jeugdzaken, politie, brandweer, jongerenwerk, Wijkbeheer, Ruimtelijk Ordening, Juridische Zaken en Welzijn. Een medewerker van Wijkbeheer had veel kennis over de bestaande keten. Hij werkt in de buitendienst en gaat regelmatig bij de keten langs, niet alleen overdag maar ook ’s avonds. Zo houdt hij contact met de jongeren en weet wat er in de keten speelt. Deze medewerker is hierdoor een belangrijke communicatieve schakel voor ons”. - Albert Hagedoorn, Gemeente Dongeradeel.

Handleiding ketenbeleid

In 2009 heeft het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handleiding over drankketen uitgebracht. Deze Handleiding ketenbeleid (Rijksoverheid.nl) bevat concrete praktijkvoorbeelden en biedt gemeenten een stappenplan voor de integrale aanpak van de keetproblematiek. In de handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • (Semi)commerciële keten: grootschalig, vrij toegankelijk, alcohol tegen betaling met winst. Deze keten dienen direct aangepakt te worden op basis van wettelijke regels, zoals het Bouwbesluit, bestemmingsplannen en de Drank- en Horecawet.
  • Buurtketen: kleinschalig maar wel structureel, alcohol tegen kostprijs. Voor buurtketen wordt een afbouwbeleid voorgesteld onder duidelijke voorwaarden. Er kan bijvoorbeeld geen sprake zijn van alcoholverstrekking tegen enige vorm van betaling.
  • Huiskamerketen: kleinschalig, vriendenkring, alcohol niet tegen betaling. Huiskamerketen zijn toegestaan.

Plattelandsjongeren

De organisatie van plattelandsjongeren heeft het initiatief genomen voor Keetkeur. Een website voor jongeren, ouders en gemeenten. Doel is om alles in en rond de keet op een verantwoorde manier te regelen. Keetkeur geeft daar advies over en benoemt elk jaar de beste keet van het jaar.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer