U bent hier

Lokale regels voor alcohol tijdens evenementen

Zonder vergunning mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Voor evenementen en feesten kan de burgemeester ontheffing verlenen van dit verbod.

Zwakalcoholische drank en bijzondere gelegenheden

De burgemeester kan een ontheffing verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet (DHW). Deze ontheffing geldt alleen voor het schenken van zwakalcoholische houdende drank en is bedoeld voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, zoals braderieën en jaarmarkten met een duur van maximaal 12 dagen. De burgemeester is vanzelfsprekend niet verplicht om aanvragen van een ontheffing te honoreren.

Beleidsregels voor ontheffingen

Het is van belang om vooraf beleidsregels op te stellen, zodat duidelijk is voor welke manifestaties en onder welke voorwaarden een ontheffing kan worden verleend. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op onder meer verantwoorde alcoholverstrekking, overlast en verkeersveiligheid. Enkele voorbeelden:

  • Maximaal aantal tappunten.
  • Vastgestelde locatie van de tappunten (geen mobiele tappunten).
  • Vastgestelde taptijden.
  • Verplicht gebruik van polsbandjes in het kader van de leeftijdsgrenzencontrole.
  • Verplicht beschikbaar stellen van gratis water.
  • Uitsluitend verkoop van evenementenbier (2,5% alcohol).
  • Leidinggevende moet in bezit zijn van Verklaring Sociale Hygiëne.

In ieder geval dient de verstrekking van alcohol plaats te vinden onder de directe leiding van iemand die 21 jaar of ouder is en een ‘schoon verleden’ heeft.

Terugkerende evenementen

Als er sprake is van jaarlijks terugkerende identieke evenementen, waarbij telkens dezelfde persoon de leiding heeft over de alcoholverstrekking, kan de burgemeester een ontheffing voor meerdere jaren verlenen.

Voorbeeld: beleidsregel vastgesteld

De voormalige gemeente Wervershoof (inmiddels gemeente Medemblik) heeft een beleidsregel 'Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet' vastgesteld. Met deze beleidsregel wordt tijdelijke drankverstrekking op bijvoorbeeld evenementen gereguleerd. - Gemeente Medemblik

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer