U bent hier

Lokale regels voor alcohol in horeca

Er zijn verschillende mogelijkheden voor gemeenten om alcoholverstrekking in de horeca te verbieden of te beperken. De gemeente stelt ook regels op voor paracommerciële horeca, zoals buurthuizen en sportkantines.

Verstrekking van alcoholhoudende drank verbieden of beperken

Met een verordening kunnen alle horecaondernemers (ook de paracommerciële) gedwongen worden om de verstrekking van alcoholhoudende drank te staken of te beperken. Het verbod kan bovendien specifiek gelden voor:

 • bepaalde typen horeca (bijvoorbeeld horecagelegenheden die ook ’s nachts geopend zijn, zoals disco’s en dancings).
 • aangewezen delen van de gemeente.
 • een aangewezen tijdsruimte.

Voorschriften verbinden aan de horecavergunning

De Drank- en Horecawet (DHW) biedt gemeenten de mogelijkheid in een verordening op te nemen dat de burgemeester bij de afgifte van een horecavergunning voorschriften aan de vergunning verbindt of de vergunning beperkt tot het verstrekken van zwakalcoholische drank. De burgemeester kan:

 • een verbod opnemen om sterke drank te verstrekken.
 • verlangen dat een ondernemer een bepaalde mate van toezicht uitoefent.
 • eisen stellen aan het deurbeleid.
 • een gevarieerde drankenkaart verplicht stellen.
 • eisen stellen aan het maximum aantal bezoekers en de doorstroom.
 • verlangen dat polsbandjes worden toegepast.
 • eisen stellen aan het aantal entrees en het aantal portiers.

Sluitingstijden horeca vaststellen

De gemeenteraad kan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) sluitingstijden voor de horeca vaststellen (of toelatingstijdstippen invoeren) om overlast laat in de nacht te voorkomen. Deze maatregel kan men inzetten ter verbetering van de openbare orde en veiligheid, maar heeft vaak ook tot gevolg dat er minder gedronken wordt.

Verhogen toelatingsleeftijden

De gemeente heeft op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) de mogelijkheid om bij verordening toelatingsleeftijden (tot maximaal 21 jaar) tot horecalokaliteiten en terrassen op te nemen. Bij verordening kan de gemeente bepalen dat die leeftijdsgrens geldt:

 • voor horecalokaliteiten en terrassen van bepaalde typen horeca-inrichtingen.
 • voor aangewezen delen van de gemeente.
 • voor een aangewezen tijdsruimte.

Verder kan de gemeente verplichten dat de horecagelegenheden de leeftijd vastellen van iedereen die toegang wil aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht).

De gemeentelijke bevoegdheid om toelatingsleeftijden te koppelen aan een tijdsruimte, biedt ook de mogelijkheid om een tijdsruimte (bijvoorbeeld sluitingstijden) te koppelen aan toelatingsleeftijden. Zo wordt in een verordening vastgelegd:

 • dat na tijdstip X alleen horecagelegenheden en terrassen open mogen zijn met een vaste toegangsleeftijd van Y jaar.
 • maar ook dat na tijdstip X geen jongeren meer mogen worden toegelaten die jonger zijn dan Y.

Verbod prijsacties instellen

Met een verordening kan de gemeente horecagelegenheden verbieden alcoholhoudende drank te verstrekken voor een periode van een dag of korter tegen een prijs die lager is dan 60% van de normale verkoopprijs in die horecagelegenheid of op het bijbehorende terras. Overigens doet dit alleen ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde.

In de verordening kan de gemeente opnemen dat het verbod slechts geldt voor bepaalde prijsacties of arrangementen of voor bepaalde delen van de gemeente.

Voorbeelden prijsacties

Met een verbod op prijsacties kan de gemeente verschillende acties en arrangementen tegengaan, zoals:

 • ‘2 drankjes voor de prijs van 1’.
 • Eén avond onbeperkt drinken voor bijvoorbeeld € 15, als het onbeperkt drinken gedurende één avond normaal gesproken voor meer dan € 25 wordt aangeboden en er in het kader van een actie tijdelijk een prijs van € 15 wordt gevraagd.
 • ‘Ladies nights’: avonden waarop vrouwen gratis mogen drinken.

 

Regels stellen openbare orde/veiligheid

De gemeenteraad kan in de APV een juridisch kader scheppen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zie: Lokale regels voor alcohol in de openbare ruimte.

Aanwijzen bestemming horeca

De gemeente kan ook met behulp van het bestemmingsplan bepalen welke delen van de gemeente wel en niet geschikt zijn voor horeca. De gemeente bepaald bijvoorbeeld dat geen enkel pand in de omgeving van bijvoorbeeld scholen een horecabestemming krijgt. Ook helpt een bestemmingsplan horecagebieden met een te hoge concentratiegraad te voorkomen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer