U bent hier

Lokale regels voor alcohol in de openbare ruimte

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Het gebruik van alcohol kan overlast veroorzaken en soms zelfs de openbare orde en veiligheid in gevaar brengen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan de gemeente duidelijke regels stellen om dat te voorkomen.

Tip: Communiceer over regels

 

Benoem net als gemeente Enschede de lokale regels in uw wijkkrant of nieuwsbrief, zodat inwoners daarvan op de hoogte zijn: Wijkraad Zuidoost Enschede (Wijkraadzuidoostenschede.nl).

Regels in de Algemene Plaatselijke Verordening

De gemeenteraad kan in de APV een juridisch kader scheppen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zo kan de gemeente in een verordening de volgende zaken regelen:

  • Een verplichte exploitatievergunning voor horeca-inrichtingen, waardoor de burgemeester de mogelijkheid heeft om – zodra de openbare orde gevaar loopt – niet alleen de Drank- en Horecawet-vergunning van een horecabedrijf in te trekken, maar ook de exploitatievergunning.
  • Een verbod op alcoholgebruik en het bezit van aangebroken verpakkingen van alcoholhoudende drank op de openbare weg in een bepaald gebied.
  • Regels voor terrassen (zoals een verbod op buitentaps).
  • Verplicht gebruik van plastic glazen (in het kader van de persoonlijke veiligheid).
  • Verplichte toegangscontrole bij horeca-inrichtingen (door het inzetten van portiers).

Handhaving door de politie

De politie handhaaft de openbare orde en veiligheid in opdracht van de burgemeester. Dat gebeurt met name op basis van de regels in de verordening. In het driehoeksoverleg (burgemeester, Openbaar Ministerie en korpschef) worden afspraken gemaakt en prioriteiten vastgesteld.

Voorbeeld: Alcoholverboden

Het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam heeft enkele openbare gebieden aangewezen waar alcoholgebruik niet is toegestaan. Voorbeelden zijn het Leidseplein en het wallengebied. Zo wordt opgetreden tegen overlastgevend gedrag waarbij alcohol in het spel is. Het instellen van een alcoholverbod is een tijdelijk en uiterste middel tegen hardnekkige overlast door alcoholgebruik. Het stadsdeel vindt het belangrijk dat woonbuurten zo veel mogelijk worden ontzien. Alcoholisten die voor overlast zorgen, vormen een belangrijke doelgroep van het beleid.

Het stadsdeel is positief over het effect van de maatregel en concludeert dat de alcoholverboden een toegevoegde waarde hebben voor de handhaving. De alcoholverboden maken onderdeel uit van een integraal beleid waarin overlast van personen die alcohol drinken op straat wordt aangepakt. Verschillende partners werken hieraan mee. Het alcoholverbod wordt onder de aandacht gebracht met een herkenbaar verbodsbord. - Gemeente Amsterdam

Beperken van alcoholreclame

Ook reclame voor alcoholhoudende dranken is van invloed op het drinkgedrag. Een beperking van de alcoholreclame in de openbare ruimte draagt bij aan de doelstelling om schadelijk alcoholgebruik te voorkomen en alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De gemeente kan verschillende beperkingen invoeren:

  • Geen alcoholreclame op materialen die in eigendom zijn van de gemeente, zoals wachthokjes.
  • Een verbod op alcoholreclame als voorwaarde voor reclamedragers waarvoor de gemeente een vergunning moet verlenen.
  • Regels voor paracommerciële horeca over het aanprijzen van de mogelijkheid om bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden te organiseren.

Lees meer over reclame en alcohol.

Voorbeeld: Geen alcoholreclame op steigerdoeken

De stadsdeelraad Amsterdam-Centrum wil sinds 2004 geen alcoholreclame meer op steigerdoeken. Het formele beleidsbesluit luidt dat steigerdoekreclame een structurele plek krijgt in het reclamebeleid, met uitzondering van alcoholreclame. Daarmee is een eind gekomen aan de grote, gezichtsbepalende reclamedoeken van alcoholproducenten in het hart van de stad. - Gemeente Amsterdam

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer