U bent hier

Lokale regels voor alcohol in paracommerciële horeca

De Drank- en Horecawet legt gemeenten op om in een verordening regels vast te stellen voor paracommerciële inrichtingen, zoals buurthuizen en sportkantines. Dat gebeurt om oneerlijke mededinging en gelden te voorkomen.

De verordening bevat in elk geval de volgende onderwerpen:

  • De schenktijden voor alcoholhoudende drank.
  • Het schenken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen.
  • Het schenken van alcoholhoudende dranken tijdens bijeenkomsten voor personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Verschillen naar de aard van de rechtspersoon

De lokale regels mogen verschillen naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon. Dit betekent bijvoorbeeld dat studentenverenigingen andere regels krijgen opgelegd dan sportverenigingen. Het is niet toegestaan onderscheid te maken tussen stichtingen en verenigingen uit Nederland en die uit andere lidstaten of rechtspersonen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer