U bent hier

Zweeds voorbeeld alcohol en geweld

Effectieve aanpak van alcohol en geweld

Een 'multi-component' strategie om alcoholgerelateerde geweldsdelicten terug te dringen.

Terugdrinken alcoholgerelateerd geweld

Het STAD (Stockholm prevents Alcohol and other Drugs) project is een interventie die in 1996 in Stockholm is gelanceerd. Doel is om alcoholgerelateerd geweld en openbare dronkenschap terug te dringen. STAD richt zich op alle stakeholders die betrokken zijn bij de openbare orde enerzijds en alcoholverstrekking anderzijds. Een werkgroep van de gemeente, politie en de horeca ontwierp het projectplan en bewaakt de uitvoering.

Training, handhaving en mobilisatie

De kern van STAD is de consequente inzet van drie componenten,

  1. Training: Barpersoneel en de portiers in het uitgaanscentrum van Stockholm waren verplicht een training te volgen. Inhoud: alcoholwetgeving, samenwerking met de politie, conflictmanagement en kennis over alcohol en drugs.
  2. Handhaving: De politie ging de alcoholwetten strenger handhaven en trad preventiever op zoals observeren binnen de horecagelegenheden, daarbij lettend op de drukte en op dronken en minderjarige bezoekers. Waarschuwen waar nodig en repressief waar noodzakelijk (boetes, sluiting van bars, etcetera).
  3. Mobilisatie: Creëren van een breed publiek draagvlak voor de nieuwe aanpak door het publiek (en vooral de uitgaanders) via de media bewuster te maken van de rol van alcohol bij geweldsdelicten.

Effecten op alcoholgerelateerd geweld

Deze consequente drie componenten aanpak ([1], [2]) resulteerde in:

  • Een significante daling van 29% in het aantal geweldsmisdrijven tussen 1996 en 2000;
  • De naleving van de leeftijdsgrenzen door alcoholverkopers steeg van 55% in 1996 naar 68% in 2001 en 92% in 2007;
  • De naleving van het niet schenken aan dronken klanten steeg van 5% in 1996 naar 70% in 2001.

Toepasbaarheid in Nederland

Het STAD project lijkt zeker toepasbaar in Nederland. Voorwaarden zijn: proactieve houding van de politie, goede lokale handhaving van de Drank- en Horecawet en verplichte betrokkenheid van de horeca.

Informatie over Europees alcoholbeleid

Referenties en bronnen

Referenties

  1. al. 20. Wallin et al., 2003.
  2. Andreasson 20. Wallin & Andreasson, 2004.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer