U bent hier

Advies en kortdurende interventies alcoholproblemen

Vroegsignalering en advies effectief

Signaleren, adviseren en ondersteunen worden vaak in één contact of enkele aansluitende contacten uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat een kort advies na signalering op zichzelf al effectief kan zijn. Daarnaast zijn er voor groepen met een hoog risico op alcoholproblemen kortdurende interventies ontwikkeld, die bestaan uit enkele gesprekken met de betrokkene zelf en soms ook met personen uit zijn of haar omgeving.

Adviezen en kortdurende interventies voor niet probleemdrinkers worden uitgevoerd door professionals in de eerstelijns gezondheidszorg en de gespecialiseerde verslavingszorg, door schoolartsen en verpleegkundigen, en in ziekenhuizen, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp, de kinder- en jeugdafdeling en de afdeling voor interne geneeskunde. Ook zelfhulp valt onder dit type interventies. Kortdurende interventies hebben twee functies:

  • Ze zijn effectief om riskant en schadelijk gebruik en overmatig drinken direct aan te pakken.
  • Ze zorgen ervoor dat mensen met ernstige alcoholproblemen worden doorverwezen naar intensievere hulp, bijvoorbeeld in de verslavingszorg.

Kortdurende interventies probleemdrinkers

Kortdurende interventies voor probleemdrinkers bestaan meestal uit een combinatie van motiverende gesprekken en technieken uit de gedragstherapie. Deze interventies zijn geschikt voor mensen die 'herkend' zijn als probleemdrinker maar geen hulp uit zichzelf hebben gezocht. Kortdurende interventies hebben als doel om drinkers te informeren over de problemen die hun alcoholconsumptie kan veroorzaken en ze aan te moedigen tot matiging. Drie verschillende vormen van kortdurende interventies zijn effectief gebleken:

  • Kortdurend adviesgesprek.
  • Therapie.
  • Zelfhulp.

De instellingen voor verslavingszorg voeren deze interventies uit, soms in samenwerking met zelfhulporganisaties.

Rol huisarts bij kortdurende interventies

Een zeer geschikte setting voor kortdurende interventies is de huisartsenpraktijk. Huisartsen hebben over het algemeen een vertrouwensrelatie met hun patiënten. Praktijkassistenten kunnen de patiëntengroep screenen en na een goede training zelf ook interventies uitvoeren. De huisarts kan een patiënt eventueel doorverwijzen naar de gespecialiseerde verslavingszorg als een kortdurende interventie niet blijkt te werken. Daarnaast kan de huisarts spreekuren instellen voor mensen met alcoholproblemen, eventueel te bemensen door een speciaal opgeleide praktijkassistent of een externe expert, bijvoorbeeld een hulpverlener of preventiemedewerker uit de verslavingszorg. De huisarts heeft de beschikking over de NHG-standaard ‘Problematisch alcoholgebruik’.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer