U bent hier

Integrale aanpak alcoholproblemen: pijler Voorlichting en educatie

Alleen voorlichting is onvoldoende om verantwoord alcoholgebruik te bereiken. Voorlichting heeft vaak pas effect in combinatie met andere interventies, zoals toezicht en een beperkte beschikbaarheid van alcohol. Met voorlichting en educatie worden de risico's van (overmatig) alcoholgebruik overgebracht op de verschillende doelgroepen. Ook worden vaardigheden aangereikt om het gedrag te veranderen.

Direct naar:

Interventies en voorbeelden voor het vergroten van kennis en bewustwording over risico's alcoholgebruik.

Vergroten van kennis en bewustwording van de risico’s

Een gemeente kan de kennis en bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik vergroten door:

  • Voorlichtingsprogramma’s of lessen over alcohol (vaak in combinatie met roken) in de bovenbouw van het Primair onderwijs en lessen over alcohol op het Voortgezet onderwijs.
  • Het aanbieden van schriftelijk informatiemateriaal op locaties waar potentiële risicogroepen komen, zoals in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.
  • Het terugkoppelen van inventarisaties en onderzoeken over de omvang en gevolgen van de problemen.
  • Het ondersteunen van initiatieven van burgers die bijdragen aan aandacht voor een bepaald probleem of een bepaalde aanpak.

Voorbeeld: Ik Pas

‘Ik Pas’ is een positieve uitdaging om gedurende een periode geen alcohol te drinken. Iedereen kan eraan meedoen: individueel (een afspraak met jezelf) of samen met vrienden, collega’s of familieleden. Er is een website waar deelnemers zich op in kunnen schrijven en een toolkit met hulpmiddelen voor professionals, waarmee zowel 30-daagse als 40-daagse regionale en lokale initiatieven kunnen worden versterkt. Alle benodigde materiaal en verdere informatie treft u aan op de website www.ikpas.nl. Uit onderzoek blijkt dat het programma na een half jaar nog effect heeft. Meer informatie over de resultaten uit 2015

Voorbeeld: Multidisciplinaire werkgroep werkt aan draagvlak

De regio Zuidoost-Brabant heeft binnen het alcoholproject 'Laat je niet flessen!' een speciale werkgroep opgezet die aan draagvlak en bewustwording werkt. In de werkgroep zitten niet alleen regionale ambtenaren en gezondheidsvoorlichters van de GGD en de verslavingszorg, maar ook jongerendeskundigen en communicatiemedewerkers. Naast experimenten met methoden die het draagvlak moeten verhogen, wil het regioproject zoveel mogelijk via massamedia communiceren over de risico’s van alcoholgebruik en de regionale interventies. Minimaal eens per maand verschijnt er daarom een persbericht over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Voorbeeld: Stappen met ouders

De rol van ouders is van belang als het gaat om preventie van alcoholgebruik. Veel gemeenten zijn de laatste jaren innovatief geweest in het bedenken van interventies waarbij ze ouders kunnen bereiken en bewust maken van hun invloed. Een breed ingezette interventie is het concept Stappen met ouders, waarbij ouders een avond op stap gaan in de horeca en in diverse gelegenheden worden voorgelicht over uitgaan(srisico’s). Er is een handreiking voor gemeenten gemaakt die hulp biedt bij het organiseren van een “succesvolle stappen met ouders” interventie.

Communicatie en draagvlak

Communicatie over beleidsmaatregelen en resultaten van het beleid, is onder meer van belang voor draagvlak bij bestuurders, uitvoerders, ondernemers, ouders en jongeren. Het is van belang om te communiceren met alle partijen die een rol spelen bij het beleid, de verstrekking en het gebruik van alcohol. Dit vraagt een sterke inzet en regie op de communicatieactiviteiten. Lees verder over Communiceren over alcoholbeleid.

Voorbeeld: Barcode

Barcode -omgaan met alcohol en drugs in de horeca- is een cursus bedoeld voor horecamedewerkers. De inhoud van de cursus sluit aan op de inhoud van Sociale Hygiëne. Horecamedewerkers leren wat zij kunnen doen om problemen met alcohol en drugs te voorkomen. Barcode is voor alle horecamedewerkers: barman, toiletmedewerker of portier. Met de cursus Barcode worden horecamedewerkers aangesproken op hun rol als professional in de horeca. Ze krijgen algemene informatie over drugs en alcohol en wetgeving, maar ook praktische handvatten om te handelen bij drugsgebruik, dealen, overmatig alcoholgebruik en alcoholgebruik door minderjarigen.

Tip

Kijk ook eens bij Advies alcoholgebruik Trimbos voor jongeren, volwassenen en ouderen. Hier vindt u adviezen rond alcoholgebruik per leeftijdsfase.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer