U bent hier

Voorbeelden van interventies

Enkele voorbeelden van interventies en activiteiten om de kennis en bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik te vergroten. Kijk hiervoor ook op het interventieoverzicht alcohol:

Interventies rond middelengebruik op school zijn effectiever wanneer ouders betrokken worden of wanneer de interventies zich op de gehele schoolomgeving richten (zie ook pijler 1). Daarbij is een seriële aanpak aan te bevelen. Hierbij lopen interventies rond alcohol (al dan niet gecombineerd met het thema roken) door van het primair- tot en met het voortgezet onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld met het programma De Gezonde School en Genotmiddelen. 

Lees verder via de website van het NJi: Middelengebruik wat werkt?.

Alcohol en opvoeding

Ouders onderschatten vaak hoeveel hun kinderen drinken. Bovendien denken ze zelf beperkt invloed te hebben op het alcoholgebruik van hun kind. De beschikbaarheid van alcohol in huis en het stellen van regels zijn effectief om alcoholgebruik tegen te gaan. Ook kunnen ouders toezicht houden, het goede voorbeeld geven en strafbaarstelling bespreken. Ook door afspraken te maken over het uitgaan kunnen ouders het drinkgedrag van hun kind beïnvloeden.

Met de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar per 2014, wordt de houding en het gedrag van ouders in de opvoeding nog belangrijker. De druk op hen vanuit hun kinderen om alcohol thuis te mogen gebruiken (inclusief in keten, hokken, schuren en kelders) zal toenemen. Ondersteuning aan ouders door bijvoorbeeld voldoende informatie te verstrekken is daarom essentieel. Er zijn verschillende manieren om ouders te ondersteunen en te betrekken:

 • Via school, bijvoorbeeld in het kader van projecten of lessen over alcohol (al dan niet in combinatie met roken). Er zijn diverse manieren om ouders te betrekken (dgsg.nl)  
 • Via diverse websites kunnen ouders informatie krijgen over het stellen regels en bespreken van alcoholgebruik met hun kind:
 • Via het CJG en de Jeugdgezondheidszorg kunnen ouders advies krijgen over opvoeden en alcohol. Tevens biedt het CJG online basis informatie (Cjg.nl) aan ouders en jongeren over alcohol. Zo zijn er tips over het praten over alcoholgebruik, regels en afspraken maken en alcoholschade.

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken

Vanaf schooljaar 2014/2015 is de Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS) interventie, naast alcohol, ook gericht op roken. Met deze vernieuwde interventie wordt aangesloten bij de NIX18-campagne en heet nu Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken (dgsg.nl). Dit project bestaat uit twee onderdelen van De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) voorlichtingslessen en ouderparticipatie.

Toolkit publieksinformatie: Naar 18 jaar

Om de nieuwe norm 'niet drinken, niet roken voor het 18e jaar' lokaal te introduceren en te ondersteunen, is de Toolkit 'Naar 18 jaar' beschikbaar. Hierin vindt u informatie en verschillende hulpmiddelen:

 • Campagneplanner.
 • Landelijke campagne-uitingen (folders, beeldmateriaal e.d.).
 • Voorbeeldbrieven aan o.a. ouders, leerlingen, horecaondernemers.
 • Voorbeeldinterventies die op lokaal en regionaal niveau ingezet kunnen worden.
   

   

NIX18jaar

De verspreiding van de materialen loopt via GGD-en, verslavingszorginstellingen en lokale projectteams. 

Kijk ook eens bij:

Vignet Gezonde School voor primair- en voortgezet onderwijs en voor mbo-scholen die structureel aandacht besteden aan gezondheidsbevordering kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen. Voor het po is er een themacertificaat Roken en alcohol, voor het vo het themacertificaat Roken, alcohol en drugs en voor het mbo een themacertificaat Roken, alcohol, drugs en gehoorschade.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer