U bent hier

Regie voeren en coördineren alcoholbeleid

Voorop staat dat de gemeente de regierol heeft. De gemeente zit de project- en werkgroepen voor, draagt zorg voor het secretariaat, geeft opdrachten tot het doen van onderzoek en trekt zo nodig deskundigheid van derden aan. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor één of meer bestuurlijke ‘ambassadeurs’, die als boegbeeld voor het beleid fungeren.

Verschillende partijen betrekken

De gemeente kan verschillende partijen vragen om een inbreng te leveren die aansluit bij hun functie of deskundigheid. Het is van belang dat in elk geval alle relevante gemeentelijke afdelingen worden betrokken. Daarnaast kan de gemeente alcoholverstrekkers, professionals uit gezondheidszorg, sport, onderwijs en veiligheid betrekken.

Alcoholverstrekkers vormen een doelgroep van goed alcoholbeleid omdat een gemeente concrete mogelijkheden heeft om maatregelen te nemen in hun sector. Overweeg goed of u deze partijen ook in de overlegstructuur wilt betrekken. Bepaalde informatie binnen het project, bijvoorbeeld over de uitvoering van handhavingsacties, kan conflicteren met de aanwezigheid van alcoholverstrekkers.

Gesponsorde alcoholprojecten?

Kunnen lokale projecten gesponsord worden door alcoholproducenten? De associatie met bijvoorbeeld een biermerk kan ongelukkig overkomen en wellicht ook weerstand oproepen. Onafhankelijkheid is belangrijk, zeker bij het uitzenden van een consistente boodschap. Lees meer over publiek - private samenwerking bij alcoholbeleid.

Projectcoördinatie

Het verdient aanbeveling vanwege de omvang en complexiteit van alle taken om voldoende capaciteit vrij te maken voor de aansturing van het proces (projectleider). Wat maakt een projectleider succesvol?

  • Zoveel mogelijk onafhankelijkheid ten opzichte van de verschillende betrokken organisaties (dus ook de gemeente). Om die reden werken sommige gemeenten met een zzp’er.
  • Een interdisciplinaire instelling en het kunnen managen van diverse gemeentelijke terreinen.
  • Het vermogen om partijen te verbinden, bijvoorbeeld door het inlevingsvermogen te stimuleren. 
  • Een actiegerichte houding. Coördineren betekent handen uit de mouwen steken.
  • Een analytische blik en op zijn minst gevoel voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Communicatieve vaardigheden, betrokkenheid en enthousiasmerend. Zorgt regelmatig voor persoonlijk contact met betrokkenen ([1]).

Lees meer over de nodige competenties van een projectleider in het Competentieprofiel Gezondheidsbevordering.

‘Polderen’ of regie voeren?

Alcoholbeleid ontwikkelen is geen makkelijke klus. Er spelen veel belangen rondom de verstrekking en het gebruik van alcohol. Het gevaar van brede werkgroepen waarin voornamelijk gediscussieerd wordt (en niet besloten) is daarom reëel. Het is belangrijk dat er een bepaalde mate van regie is: de gemeente benoemt de hoofdlijnen en kerndoelen. Daarbij kan de gemeente onafhankelijke adviseurs inschakelen.

Tip: Kleine werkgroepen

 

Tijdens de uitvoering kiezen veel alcoholprojecten voor kleinere en taakgerichte werkgroepen. Deze werkgroepen kunnen vaak effectief aan de slag met het specifieke deel van het alcoholbeleid waarvoor zij verantwoordelijk zijn gesteld.

Meer informatie

Referenties en bronnen

Referenties

  1. al. 20. Mulder et al., 2013.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer