U bent hier

Samenwerken bij alcoholbeleid

Een integrale aanpak van alcoholproblemen vereist een goede samenwerking tussen meerdere partijen. Dat geldt zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Zo bundelt u de krachten van bijvoorbeeld burgers, beleidsterreinen, andere gemeenten in de regio, relevante organisaties en de zorgsector.

Regionale samenwerking bij alcoholpreventie

In verschillende regio’s in Nederland bestaat een regionale projectstructuur voor alcoholmatiging waarin gemeenten met elkaar samenwerken. Dat is niet alleen praktisch, maar voor effectief beleid noodzakelijk. Jongeren die niet aan alcohol kunnen komen in hun eigen gemeente, zullen naar een gemeente gaan waar dat wel kan (waterbedeffect). Lees verder over de voor- en nadelen van regionale samenwerking.

Intersectorale samenwerking bij alcoholpreventie

Voor een integrale aanpak van alcoholproblemen zijn maatregelen nodig op veel terreinen. Voorbeelden zijn de Wmo, openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid, onderwijs, jeugdbeleid, horecabeleid, toerisme, ouderenbeleid, sportbeleid en reclamebeleid. Lees hoe andere beleidsterreinen betrokken kunnen zijn bij alcoholbeleid en bekijk enkele tips voor intersectorale samenwerking.

Organisatie van alcoholtoezicht

Voor het toezicht op de Drank- en Horecawet zijn vele voorbereidingen nodig. Zo is samenwerking nodig tussen verschillende beleidsterreinen, met buurgemeenten en externe partijen. Lees over de succes- en faalfactoren bij het opzetten van effectief toezicht uit onderzoek van STAPGemeentelijke organisatie van het alcoholtoezicht (Stap.nl).

Samenwerkingspartijen voor regelgeving en handhaving

Verschillende organisaties kunnen een gemeente helpen bij de naleving van landelijke en lokale regels op het gebied van alcoholverstrekking. Voor regelgeving kan een gemeente samenwerken met bijvoorbeeld horecabedrijven, winkeliers, sportverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk en scholen in het voortgezet onderwijs. Voor handhaving is samenwerking mogelijk met de politie, het Openbaar Ministerie en Bureau Halt. Bekijk het overzicht van lokale partijen voor regelgeving en handhaving.

Samenwerkingspartijen voor voorlichting en signalering

Communicatie is niet alleen een taak van de gemeente. Daarom is het aan te bevelen een breed communicatieplan op te stellen waaraan verschillende partijen zich verbinden, zoals GGD, scholen, detailhandel en horeca. Samenwerking met lokale zorgpartijen bevordert dat signalering, doorverwijzing en behandeling beter op elkaar aansluiten. Bekijk het overzicht van lokale partijen voor voorlichting en signalering.

Meer informatie

Er zijn veel verschillende partijen bij zowel alcohol- als drugsbeleid betrokken. Bekijk een overzicht van lokale samenwerkingspartijen voor drugspreventie.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer