U bent hier

Partijen voorlichting en signalering

Voorlichting en educatie

Algemeen geldt: hoe vaker, consequenter en op meerdere plekken dezelfde norm wordt gecommuniceerd, hoe groter de kans op effect. De gemeente heeft als spin in het web de mogelijkheid om informatiestromen te coördineren en daarbij zoveel mogelijk partijen te betrekken. Soms kan het inzetten van een externe communicatiedeskundige meerwaarde hebben. Communicatie is niet alleen een taak van de gemeente. Daarom is het aan te bevelen een breed communicatieplan op te stellen waaraan verschillende partijen zich verbinden.

  • Instellingen binnen de gezondheidspreventie, zoals GGD en preventieafdelingen van instellingen voor verslavingszorg, geven voorlichting en consultatie, adviseren over beleid en kunnen trends signaleren.
  • Intermediairs binnen en buiten de gezondheidszorg, zoals huisartsen, verloskundigen, de thuiszorg, maatschappelijk werkers en het Centrum voor Jeugd en Gezin, kunnen voorlichtingsmateriaal verspreiden en informatie en advies geven.
  • Andere opvoeders, zoals scholen (basis- en voortgezet onderwijs), jeugd- en jongerenwerk en het kader van sportverenigingen, kunnen niet alleen voorlichting geven en materiaal verspreiden, maar hebben ook zicht op risicosituaties in diverse settings.
  • Politie en Bureau Halt kunnen communicatie over regelgeving verzorgen en pedagogische maatregelen uitvoeren in samenwerking met verslavingszorg.
  • Ouders kunnen in hun opvoeding aandacht besteden aan alcoholgebruik.
  • Jongeren kunnen voorlichting geven aan leeftijdsgenoten (‘peer education’).
  • Detailhandel en horeca kunnen met hun klanten communiceren over regelgeving.
  • Daarnaast kan de gemeente gebruikmaken van verspreidingskanalen, zoals bibliotheken, postkantoren, lokale omroepen, buurthuizen, woningcorporaties en welzijnsorganisaties.

Publiek- private samenwerking

Een gemeente kan kiezen voor samenwerking met (lokale) ondernemers. Aandachtspunt is om te achterhalen of belangen (bijvoorbeeld meer alcohol verkopen), niet haaks staan op de projectdoelstellingen. De associatie met bijvoorbeeld een biermerk kan ongelukkig overkomen en weerstand oproepen.

Voorbeeld: Hardenberg werkt samen met bedrijfsleven

“Al sinds 2008 loopt in de gemeente Hardenberg het project ‘Fris over Drank’, waarbij we samenwerken met veel lokale partners. Tijdens een Beursvloer, waarbij het lokale bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties diensten en klussen kunnen ruilen is er een match tot stand gebracht tussen het project SmartConnection van Tactus en Van Dijk Bouw. Het bedrijf heeft een mobiele bar aangeboden waarachter alcoholvrije cocktails gemaakt worden. Met deze bar staat Tactus bij discotheken, festivals en evenementen om feestende jongeren te laten ervaren dat uitgaan ook zonder alcohol gezellig kan zijn. De rol van de gemeente is dat wij de activiteiten van SmartConnection promoten bij onder andere scholen, het jongerenwerk en horecaondernemers". - Geeske Roos, projectleider Fris over Drank Hardenberg

Kijk hier voor meer voorbeelden van publiek- private samenwerking

Signalering, advies en ondersteuning

Er zijn veel verschillende zorgpartijen die in aanraking komen met personen met (beginnende) alcoholproblemen, waaronder eerstelijn en ziekenhuizen. Doordat deze partijen verschillende mogelijkheden hebben voor opsporing en interventie, dreigen sommige probleemdrinkers tussen de wal en het schip te vallen. Door samenwerking op lokaal niveau te stimuleren, ontstaat een keten waarin opsporing/signalering, doorverwijzing en behandeling beter op elkaar aansluiten. Bij de inrichting van de keten kan het principe van ‘stepped care’ worden gehanteerd: beginnen met lichte interventies en overgaan tot intensievere zorg als dat nodig is.

Voorbeeld: Convenant rondom vroegsignalering

Een gemeente kan samenwerking rond vroegsignalering formaliseren in een convenant. Een voorbeeld van zo’n convenant protocol Signaleren, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij jongeren is het convenant van de gemeenten Sint Anthonis en de gemeente Veghel.

 

Meer informatie

Rapportage: Vechten tegen de bierkaai? (Jeugdinspecties.nl, 2011). Resultaten van onderzoek van het Integraal Toezicht Jeugdzaken naar de samenwerking tussen partijen bij de aanpak van alcoholgebruik onder jongeren.  

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer