U bent hier

Regionale samenwerking bij alcoholpreventie

Waarom regionale samenwerking?

In meerdere regio’s in Nederland bestaat een regionale projectstructuur voor alcoholmatiging waarin gemeenten met elkaar samenwerken. Dit is niet alleen praktisch (bijvoorbeeld het bundelen van denkkracht), maar voor effectief beleid noodzakelijk. Jongeren zullen, als ze niet aan alcohol kunnen komen in de gemeente, naar een gemeente gaan waar dat wel kan (waterbedeffect).

Voorbeeld: FrisValley, samenwerking rond terugdringen alcoholgebruik

In de regio rond de Gelderse Vallei werkten negen gemeenten in het Alcoholmatigingsproject FrisValley gericht op jongeren (afgerond in 2015). Er zijn voor de betrokken gemeenten diverse instrumenten en activiteiten ontwikkeld:

 • Een Horeca stappenplan.
 • Reclame- en Keetbeleid.
 • Inzet van 'Alcohol BOA's' in het kader van de nieuwe Drank- en Horeca wet.
 • Maatregelen verantwoord alcoholgebruik tijdens evenementen (Pdf).
 • Een label 'Alcoholvrije school'.
 • Een kern (dorp/wijkgerichte) aanpak.

Sommige gemeenten kiezen er voor om gezamenlijk een uniform plan vast te stellen zoals in de Hoeksche Waard. Dit is goed bevallen en de levert alleen maar voordelen op aldus de gemeenten [1].

Voordelen regionale samenwerking

 • Halffabricaten delen, zoals een voorbeeldpresentatie, een modelconvenant, een model voor een horecastappenplan of een ontheffingenbeleid, die vervolgens door elke gemeente vertaald wordt naar de eigen lokale situatie.
 • Meer mogelijkheden op het terrein van publicitaire aandacht, agendasetting en het creëren van publiek draagvlak, met name als er sprake is van regionale media. De ervaren pakkans neemt bijvoorbeeld toe onder horecaondernemers als zij in een regionale krant frequent lezen over handhavingacties in de regio gemeenten.
 • Met allerlei regionale voorzieningen of uitvoeringsorganisaties (een regionale scholengemeenschap, een streekziekenhuis, de GGD, de verslavingszorg, enzovoort) zijn afzonderlijke gemeenten in de rol van leverancier en afnemer gebaat bij een regionale visie.
 • De financiering van gemeenschappelijke projecten kan beter gewaarborgd worden en zorgt voor continuïteit. Voorbeelden: het gezamenlijk bekostigen van een projectleider of van Halt-cursussen die in afzonderlijke gemeenten misschien te weinig deelnemers aantrekken.

Voorbeeld: Liever van start met een kleine club

“We hebben vanaf het begin alle regiogemeenten uitgenodigd voor ons samenwerkingsoverleg. Dat overleg begon steeds met een terugblik: wat zijn de ervaringen tot nu toe, wat gaat er goed, wat kan er beter? Iedereen was welkom om daarbij aan te schuiven. Daarna volgde een overleg met alleen de gemeenten die daadwerkelijk samenwerkten. In de loop der tijd bleven steeds meer gemeenten zitten voor het tweede deel van het overleg. Een apart eerste deel is nu niet meer nodig. Mijn advies: probeer niet uit alle macht om een grote groep mee te krijgen als dat er nog niet in zit. Ga liever snel van start met een kleinere club en houd de rest continu op de hoogte”.- Frans van Zoest, FrisValley.

Nadelen regionale samenwerking 

 • Het betrekken van meer gemeenten kan ten koste gaan van de slagvaardigheid. Besluitvormingsprocedures zullen ‘stroperiger’ zijn, de lijnen zijn langer.
 • Gemeenten hebben niet altijd vergelijkbare problemen. Gemeente A heeft bijvoorbeeld geen drankketen maar wel een uitgaansgebied, terwijl in gemeente B precies het omgekeerde het geval is.
 • Mede als gevolg hiervan kunnen prioriteiten per gemeente verschillen.

Meer informatie

Referenties en bronnen

Referenties

 1. Sannen A, De Greeff J. Preventie- en handhavingsplan. 2015.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer