U bent hier

Partijen regelgeving en handhaving alcoholmisbruik

Maatregelen op het gebied van regelgeving binnen het lokale alcoholbeleid neemt de gemeente zelf. Er zijn verschillende organisaties die een gemeente kunnen helpen bij de naleving van landelijke en lokale regels op het gebied van alcoholverstrekking. Het is van belang dat de gemeente zelf de regie blijft voeren en de vereiste besluiten neemt. Veel gemeenten sluiten convenanten met organisaties over de naleving van regelgeving. Ook worden er voorwaarden verbonden aan het afgeven van ontheffingen bij bijvoorbeeld evenementen.

Regelgeving

  • Met horecabedrijven maakt u afspraken over een betere naleving van leeftijdsgrenzen (bijvoorbeeld door scholing van personeel), over het verbod op doorschenken bij dronkenschap en over sancties bij overtreding van de Drank- en Horecawet (DHW). De horeca is ook een partner in het toepassen en evalueren van het sluitingstijdenbeleid en de reductie van problemen in de openbare orde (bijvoorbeeld door een gereguleerde afvoer van uitgaanspubliek).
  • Ook met winkeliers maakt u afspraken over een betere naleving van leeftijdsgrenzen en sancties bij overtreding.
  • Met sportverenigingen, jeugd- en jongerenwerk en ouderenwerk maakt u afspraken over het opstellen en naleven van een bestuursreglement (met aandacht voor scholing van het barpersoneel, schenktijden, verkoopprijzen en promotieacties).
  • Met scholen in het voortgezet onderwijs maakt u afspraken over het naleven van de DHW tijdens schoolfeesten en over het creëren van een alcoholarme of -vrije omgeving.

Handhaving

  • De uitvoeringsdienst van een gemeente (de afdeling handhaving/toezicht) houdt toezicht en is bevoegd om sancties op te leggen op basis van de DHW en lokale verordeningen.
  • De politie handhaaft de openbare orde (bijvoorbeeld bij evenementen), bestrijdt overlast op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), controleert de naleving van de Wegenverkeerswet en treedt op tegen rijden onder invloed. De politie handhaaft ook de alcoholgerelateerde bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast werkt de politie in het kader van preventie nauw samen met het onderwijs (Veilige School). Tot slot kan de politie optreden als er een redelijk vermoeden bestaat van een overtreding van de DHW.
  • Processen-verbaal van de politie of de gemeentelijke BOA worden afgedaan door het Openbaar Ministerie.

Meer informatie

  • Rapportage: Vechten tegen de bierkaai? (Jeugdinspecties.nl, 2011). Resultaten van onderzoek van het Integraal Toezicht Jeugdzaken naar de samenwerking tussen partijen bij de aanpak van alcoholgebruik onder jongeren.  

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer