U bent hier

Landelijke regels voor alcoholverkoop en -gebruik

Een gemeente opereert binnen landelijke kaders. Voor alcohol zijn wettelijke regels opgenomen in bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet, het Wetboek van Strafrecht, de Mediawet 2008 en de Wegenverkeerswet 1994. Wat betekent dat voor het vergunningenstelsel, leeftijdsgrenzen, dronkenschap, doortappen, alcoholreclame en rijden onder invloed?

Landelijk vergunningenstelsel

De Drank- en Horecawet regelt wie alcoholhoudende drank mag verkopen en waar dat gebeurt. Er geldt een vergunningstelsel voor de verstrekking van alcoholhoudende drank in onder meer cafés, restaurants en sportkantines, maar ook voor de verkoop van sterke drank in slijterijen. De vergunning wordt pas verstrekt na een grondig onderzoek van de leidinggevenden en het pand door de burgemeester. De toetsingscriteria, weigerings-, intrekkings- en vervalgronden staan omschreven in de Drank- en Horecawet (artikelen 8 t/m 10 en artikelen 26 t/m 34).

Leeftijdsgrens alcohol: 18 jaar

In artikel 20 van de Drank- en Horecawet (DHW) is een verbod opgenomen om tegen betaling alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen van wie niet is vastgesteld dat zij de vereiste leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deze leeftijdsgrens geldt zowel voor zwakalcoholische als voor sterkalcoholische dranken. Per 1 januari 2014 is het onderscheid tussen verkoop en het bezit in openbare ruimte van zwakalcoholische dranken en sterke dranken namelijk verdwenen. Er geldt nog maar één leeftijd: 18 jaar. Lees verder over handhaving leeftijdsgrens alcohol.

Openbaar dronkenschap en verstoring openbare orde

Het Wetboek van Strafrecht regelt in artikel 453 de strafbaarheid van openbare dronkenschap. Artikel 426 regelt de strafbaarheid van dronkenschap als er sprake is van verstoring van de openbare orde. De politie treedt op tegen openbare dronkenschap, al dan niet in relatie tot de verstoring van de openbare orde. In de meeste Halt-regio’s is gestart met interventies die zijn gericht op jongeren (12-18 jaar). Deze interventies hebben als doel het excessieve drankgebruik onder jongeren en de bijbehorende overlast te verminderen door toepassing van een pedagogische maatregel waarin ook een interventie voor de ouders is opgenomen. Het ministerie van Justitie onderzoekt momenteel de effectiviteit van deze maatregel.

Voorbeeld: Ouders betrekken bij straf

Als onderdeel van het project Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek is de interventie ‘Boete of Kanskaart’ ontwikkeld. Het doel: jongeren en hun ouders leren wat de risico’s zijn van alcohol op jonge leeftijd. Doordat het OM de Halt-criteria verruimd heeft, kan de politie bij een overtreding onder invloed van alcohol (zoals baldadig gedrag) jongeren doorverwijzen naar Bureau Halt. De Halt-afdoening bestaat uit een eventuele taakstraf en een leerstraf (verzorgd door IrisZorg) voor de jongere en zijn ouders. Met het doorlopen van dit traject vermijdt de jongere een strafdossier. Belangrijk element in de aanpak is de betrokkenheid van de ouders. Van het project Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek is een evaluatierapport beschikbaar, zie ook het voorbeeld op de pagina Evalueren van alcoholbeleid. - Regio Achterhoek

Doortappen

Artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt dat drank wordt verkocht of toegediend aan dronken personen, dat kinderen onder de 16 jaar dronken worden gevoerd, of dat iemand door geweld of bedreiging wordt gedwongen alcohol te drinken. Met dit artikel wordt het doorschenken aan personen onder invloed voorkomen. Daarnaast verbiedt de Drank- en Horecawet horecaondernemers en slijters om personen toe te laten die dronken zijn of onder invloed van drugs (huidige Drank- en Horecawet artikel 20, lid 7; nieuwe Drank- en Horecawet artikel 20, lid 6). De nieuwe Drank- en Horecawet verbiedt ook dat personeel in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit dronken is of onder invloed van drugs (nieuwe Drank- en Horecawet artikel 20, lid 7).

Alcoholreclame: niet tussen 6 en 21 uur

De Mediawet 2008 verbiedt alcoholreclame op radio en televisie tussen 6.00 uur ’s morgens en 21.00 uur ’s avonds. Tussen die tijdstippen mag via deze media geen reclame voor alcoholhoudende drank gemaakt worden. Doel van deze regel is het beperken van het bereik van alcoholreclame onder jongeren.

Rijden onder invloed

De Wegenverkeerswet 1994 stelt regels aan het maximum bloedalcoholgehalte in relatie tot het besturen van een voertuig (artikel 8, lid 2):

  • 0,2 milligram alcohol per milliliter bloed voor beginnende bestuurders (tijdens de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs).
  • 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed voor overige bestuurders.

Het handhaven van de Wegenverkeerswet is een belangrijke interventie om het rijden onder invloed tegen te gaan. Als buurgemeenten verschillende sluitingstijden hanteren voor cafés, kan dat een belangrijke aanleiding zijn om gericht te controleren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer