U bent hier

Wettelijk en beleidskader alcohol

Wetgeving rond alcohol

De Rijksoverheid heeft wettelijke regels over alcohol onder andere opgenomen in de Drank- en Horecawet.

  • Het toezicht op de naleving van de DHW is primair een taak van gemeenten. Belangrijk onderdeel van het toezicht is de inspectie op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol.
  • Sinds 1 juli 2014 dienen gemeenten te beschikken over een preventie- en handhavingsplan alcohol gericht op jongeren tot 24 jaar. Dit plan wordt elke vier jaar geëvalueerd.

Lees verder over de wijzigingen in de DHW.

Een gemeente opereert binnen landelijke kaders. Wat betekent dat voor het vergunningenstelsel, leeftijdsgrenzen, dronkenschap, doortappen, alcoholreclame en rijden onder invloed? Lees verder over de landelijke regels voor alcoholverkoop- en gebruik.

Lees verder:

Landelijk beleid 

Kamerbrief landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019

Eind 2015 is de kamerbrief bij de landelijke nota gezondheidsbeleid uitgekomen. In de kamerbrief staat dat jongeren minder zijn gaan drinken maar dat het aantal jongeren dat extreem veel drinkt onverminderd hoog is. Het kabinet houdt daarom overmatig alcoholgebruik vast als speerpunt en spreekt de ambitie uit om een substantiële verbetering te realiseren ten opzichte van de trends zoals gerapporteerd in de VTV-2014. Aanbod van een gezonde leefomgeving en de integrale aanpak via onderwijs, werk, wijk en zorg staan hierbij centraal.

Lees verder: Kamerbrief landelijke nota gezondheidsbeleid van VWS. 

Alles is gezondheid...2014 - 2016 

‘Alles is Gezondheid...’ is het nationale programma waarin overheid, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een gezonder en vitaler Nederland. Er zijn acties op het gebied van zorg, school, wijk, werk en gezondheidsbescherming. Het programma bouwt voort op eerder gekozen speerpunten (roken, alcohol, overgewicht, depressie en diabetes) en bestaande acties en er is ruimte voor nieuwe acties. Voor de preventie van (overmatig) alcoholgebruik betekent dat bijvoorbeeld inzet op handhaving van de leeftijdsgrens, ondersteuning bij het opstellen van een gezond en veilig horeca- en evenementenbeleid en verantwoord alcoholbeleid in sportkantines. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer