U bent hier

Beleid uitvoeren en samenwerken

Uitvoeringsprogramma

In een uitvoeringsprogramma vertaalt u, vaak  in samenwerking met verschillende partijen, de (beleids)doelstellingen naar concrete acties en interventies. Bekijk ook hoe u burgers kunt betrekken of kunt aansluiten bij burgerinitiatieven. Om bij te kunnen sturen, monitort en evalueert u vanaf het begin. Hoe u dat doet beschrijft u ook in het uitvoeringsprogramma. Lees de tips voor het maken van een uitvoeringsprogramma en bekijk de aandachtspunten voor het kiezen van interventies.

Aansluiten bij doelgroepen

Een zorgvuldige keuze van interventies vergroot de kans op effect van gezondheidsbevordering in de wijk en gemeente. Om goed aan te sluiten bij doelgroepen met activiteiten en interventies, is het nodig deze doelgroepen nader te specificeren en hun mogelijkheden en belemmeringen te leren kennen. Lees verder over het aansluiten bij doelgroepen.

Sociale marketing 

Hoe zorgt u ervoor dat de interventies aansluiten bij uw doelgroepen? Sociale marketing biedt een planmatige aanpak om de doelgroep te begrijpen en te verleiden met vooruitzichten die voor hen aantrekkelijk zijn. Lees hoe u uw voordeel kunt doen met sociale marketing. 

Wijkgerichte gezondheidsbevordering

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak genoemd, richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. Het is een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak, die aansluit bij de gezondheidssituatie en -beleving van bewoners en heeft veelal tot doel om gezondheidsachterstanden aan te pakken. Lees meer over de kenmerken, voorbeelden en het beleidskader van een Gezonde Wijkaanpak en de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Samenwerken aan gezondheid

De uitdagingen op het gebied van volksgezondheid in de gemeente en wijk zijn groot en complex: geen enkele partij kan het alleen. Samenwerken binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld met andere beleidsterreinen, en samenwerken met diverse (publieke- en private) partijen in de wijk en gemeente kan dan meerwaarde bieden. Ga naar Samenwerken aan gezondheid.

Succesfactoren

Borging: zorgen voor continuïteit

Borging is meer dan achteraf middelen vrijmaken om activiteiten voort te zetten. Borging is vooral een proces dat met partners en bestuurders doorlopen wordt. Bekijk tips voor borging: 

Checklist

Met de Checklist Uitvoeren, samenwerken en evalueren vindt u snel de onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer