U bent hier

Checklist Uitvoeren, samenwerken en evalueren

De checklist helpt u om te achterhalen aan welke punten u (extra) aandacht wilt besteden en u selecteert snel de informatie die voor u van belang is.

 


1. Is nader onderzoek naar de lokale situatie of doelgroepen nodig?

Is er voldoende inzicht in de lokale situatie, mogelijkheden en doelgroepen, of is er nader onderzoek nodig om de uitvoering in de wijk en gemeente te bepalen?

naar boven


2. Is er een uitvoeringsprogramma en wie stelt(len) dat op?

Het uitvoeringsprogramma beschrijft de doelstellingen van het beleid, de resultaten, de activiteiten, de betrokken partijen, de capaciteit, het budget, de aansturing en de evaluatie. Externe partijen en partners adviseren over de aanpak of werken onder coördinatie het uitvoeringsprogramma uit.

naar boven


3. Zijn voor de uitvoering interventies gekozen van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak?

Veel gezondheidsproblemen vragen om een integrale aanpak, waarbij meerdere factoren die de gezondheid van burgers worden beïnvloed. Inhoudelijke samenhang (in plaats van losse activiteiten) en structurele aandacht zijn daarvoor belangrijke succesfactoren.
  • Kiezen van interventies: met informatie over de in deze handreiking gehanteerde vijf pijlers (fysieke en sociale omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, signalering en advies, ondersteuning) die de integrale aanpak concreet maken. Tevens vindt u aandachtspunten voor het kiezen van interventies.
  • Mogelijkheden voor de concrete invulling van de vijf pijlers in de integrale aanpak van drugssport en bewegenroken, overgewicht, depressie, alcohol, het bevorderen van seksuele gezondheid en valpreventie.
  • Per thema vindt u een interventieoverzicht met aanbevolen (erkende) interventies. Ook is er een interventieoverzicht met wijkgerichte interventies.

naar boven


4. Zijn burgers en doelgroepen betrokken bij de uitvoering?

Werken aan gezonde en vitale burgers is effectief als activiteiten zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Wijkbewoners staan centraal bij wijkgerichte gezondheidsbevordering.

naar boven


5. Wordt er samengewerkt met partners in de wijk en gemeente?

Bij de uitvoering van gezondheidsbeleid en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering zijn meerdere partijen betrokken, die al dan niet in samenwerking een bijdrage leveren. Daarbij gaat het om bijdragen van zowel publieke- als private partners. 
  • Samenwerken aan gezondheid: met vragen die u helpen uw samenwerkingspartners te verkennen. Tevens vindt u tips en tools om met partners aan de slag te gaan en structuur aan te brengen aan de samenwerking.

Informatie, voorbeelden, tips en een stappenplan om invulling te geven aan de:

naar boven 


6. Op welke manier zijn andere beleidsterreinen betrokken?

Een belangrijke voorwaarde voor integraal beleid is intersectorale samenwerking en afstemming. Hoe en met wie gaat u op welk moment aan de slag?

naar boven


7. Is er aandacht voor communicatie?

Interne communicatie (met andere sectoren, het college en de raadscommissies) en externe communicatie (met samenwerkingspartners, burgers en doelgroepen) zorgt ervoor dat mensen betrokken raken en blijven.

naar boven


8. Is er voldoende financiering en capaciteit?

Naast menskracht en tijd is ook voldoende budget nodig om gezondheidsbeleid uit te voeren.

naar boven


9. Is de evaluatie gepland?

Evalueren is geen doel op zich, maar het helpt u bij het maken en uitvoeren van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering. Door te evalueren krijgt u inzicht in effecten van interventies, projecten en maatregelen en kunt u verbeteringen aanbrengen, ook tussentijds. Met evaluatiegegevens informeert u gemeenteraad en college, burgers en samenwerkingspartners en houdt u hen betrokken. Begin tijdig met het maken van plannen rond de evaluatie, zodat u uw acties vanaf het begin kunt volgen.

naar boven

Tip

 

Bekijk ook de checklist Gezondheidsbeleid maken.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer