U bent hier

Voorbeelden samenwerken in de wijk

Inspiratiefilm over samenwerking in de zorg

Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) is een netwerk van zorgpartijen dat werkt aan een meer integraal werkende eerstelijnszorg in wijken en dorpen. In dit filmpje ziet u twee voorbeelden, ‘Gezond ouder worden’ en een project rondom COPD, waarin wordt samengewerkt tussen verschillende betrokken zorgprofessionals, zoals de huisarts, de wijkverpleging, een GGD-gezondheidsmakelaar, de maatschappelijk werker en het social wijkteam. De film werd gemaakt in het kader van een project rondom Gezonde Wijken met financiering van ZonMw

 

Film Samen werkt beter

Buurtteams Jeugd & Gezin in Utrecht

De gemeente Utrecht werkt in de wijken Ondiep en Overvecht-Noord met buurtteams Jeugd & Gezin. Zij sluiten aan bij algemene voorzieningen zoals welzijnswerk, scholen en JGZ. Uitgangspunt is: één gezin, één plan, één hulpverlener. 

Het buurtteam ondersteunt het gezin. De betrokken professional heeft brede kennis en bepaalt in samenspraak met het gezin wat er nodig is om hen weer op eigen benen te laten staan. De krachten van een gezin zijn hiervoor leidend. 

CJG actief in aanpak overgewicht

“Voor de wijk Vinkhuizen is gekeken wat iedereen in de wijk al doet aan overgewicht en wat nog gemist wordt. Zo schuiven diëtisten van het CJG aan bij inloopmomenten voor ouders. Dit is laagdrempelig en daardoor stellen ouders veel vragen. Soms leidt dit tot individuele consulten. Daarnaast leiden de vragen ook tot activiteiten zoals rondleidingen in de supermarkt en het gezamenlijk koken van een gezonde maaltijd. Inmiddels houden de diëtisten spreekuren in het CJG. Zo zijn ze vaker in de locatie waar ouders en andere professionals uit de wijk zijn, waardoor meer vroegtijdige, laagdrempelige ondersteuning kan worden geboden". – Inge Koekoek, Gemeente Groningen

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer