U bent hier

Interventies en activiteiten voor een gezonde leefstijl

Een zorgvuldige keuze van activiteiten en interventies vergroot de kans op effect van gezondheidsbevordering in de gemeente en wijk. Het is ook belangrijk om interventies van goede kwaliteit in te zetten. Daarnaast is het efficiënter om een programma of pakket aan activiteiten uit te voeren dan losstaande en mogelijk overlappende interventies.

Aanbevolen interventies

Het is niet eenvoudig om van leefstijl te veranderen. Toch zijn er interventies die succesvol zijn bij het ondersteunen van leefstijlverandering. Voor alle leefstijlthema’s vindt u aanbevolen interventies op een interventieoverzicht. Dit zijn ‘erkende interventies’: onderzoek heeft aangetoond dat ze effect hebben, praktijkprofessionals hebben vastgesteld dat ze uitvoerbaar zijn. Interventies voor lage SES groepen en voor wijkgerichte gezondheidsbevordering vindt u op aparte overzichten.

Cover e-magazine Gezond en wel in de wijk

E-magazine Gezond en wel in de wijk

Wie wil werken aan een gezonde wijk, kan kiezen uit vele interventies. Een deel daarvan is erkend. Waarom zijn deze erkende interventies een slimme keuze? En hoe werken ze in de praktijk? Zeven kennisinstituten presenteren samen ‘Gezond en wel in de wijk’: een e-magazine over de kracht van erkende interventies.

Aandachtspunten interventies kiezen

 • Vertrek vanuit de gezondheidssituatie en de prioriteiten in het gezondheidsbeleid of in de wijk (bijvoorbeeld naar aanleiding van een wijkgezondheidsprofiel).
 • Maak samen met uw samenwerkingspartners helder hoe de keuze voor (gezondheids)thema’s en doelgroep tot stand komt en wie verantwoordelijk is.
 • Verzamel zo nodig extra gegevens over de doelgroepen zodat deze helder omschreven kunnen worden. Hierdoor wordt het mogelijk om interventies te kiezen die goed aansluiten.
 • Bepaal samen met inwoners/doelgroepen de activiteiten. Daardoor kunt u beter aansluiten bij hun wensen en mogelijkheden.
 • Ga na wat er al in de gemeente of wijk gebeurt en waar de hiaten zitten. Kijk of u met activiteiten aan kunt sluiten bij bestaande initiatieven en ontwikkelingen.
 • Zet de interventies gedurende een langere periode in en draag zorg voor borging. Bouw zoveel mogelijk voort op het bestaande aanbod als dat effect heeft en de doelgroepen bereikt.
 • Denk van tevoren goed na over de haalbaarheid van ingezette interventies. Een relatief kleine interventie die slaagt kan meer effect hebben dan een grootschalige interventie die halverwege strandt.

Kies een mix van activiteiten

Een goede interventie bestaat uit een mix van activiteiten. Het inzetten van een mix van activiteiten heeft meer resultaat dan het uitvoeren van een losse activiteit. Stimuleren van gezonde voeding bij kinderen heeft bijvoorbeeld meer effect wanneer activiteiten worden uitgevoerd waarbij verschillende doelgroepen betrokken zijn. Bijvoorbeeld kinderen zelf, de ouders, de school, de sportclub, het buurtcentrum, de kinderopvang, etc. Vervolgens kunt u kiezen voor activiteiten zoals het geven van voorlichting over gezonde voeding op school, een sportleraar die het goed voorbeeld geeft tijdens de sportles, de lokale supermarkt die gezonde voeding promoot en het aanbieden van gezonde traktaties in de lokale speeltuin.

Houd bij het kiezen van een mix van activiteiten rekening met de volgende vijf pijlers:

 • Inrichting van de omgeving
 • Regelgeving en handhaving
 • Voorlichting en educatie
 • Signalering en advies
 • Ondersteuning

Voor acht gezondheidsthema's (overgewicht, sport & bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en valpreventie) zijn de mogelijkheden voor invulling van de pijlers uitgewerkt.

Gezondheidsthema's combineren

Het kan efficiënt zijn om activiteiten te kiezen die bijdragen aan de aanpak van meerdere gezondheidsthema’s. Verschillende vormen van ongezond gedrag komen gelijktijdig voor o.a. door overeenkomst in achterliggende determinanten. Denk bijvoorbeeld aan een bewegingsprogramma ter preventie van zowel overgewicht als depressie of aan een programma waarin eigenwaarde en weerbaarheid aan bod komen bij niet roken, laag alcoholgebruik en veilig vrijen.

Kijk ook eens bij:

voorkant Gezonde wijk in de praktijk

'Gezonde Wijk in de Praktijk'

Het e-boek ‘Gezonde Wijk in de Praktijk’ (pdf, 9 Mb) presenteert de resultaten van het landelijke experiment Gezonde Wijk: een structurele integrale aanpak met vier sporen: gezonde bewoners, gezonde leefomgeving, gezonde zorg en gezond meedoen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer