U bent hier

Het effect van depressiepreventie

Wetenschappelijk onderzoek

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat effectieve preventie van psychische problemen mogelijk is en kan leiden tot:

  • een substantiële afname van depressieve symptomen, waardoor de kans op een depressie aanzienlijk vermindert.
  • een kwart minder nieuwe gevallen van depressie. Voorlichtings- en bewustwordingscampagnes rondom depressie kunnen positieve effecten hebben op kennis, bewustzijn en attitudes. 
  • toename van de psychische weerbaarheid en andere beschermende factoren, zoals sociale vaardigheden, het gevoel van controle over het leven, prosociaal gedrag of sociale steun.
  • afname van gevolgen van risicofactoren, zoals problematisch opvoedingsgedrag of gepest worden.
  • beperken van jeugddelinquentie, contacten met justitie en politie, productiviteitsverlies, werkloosheid en het gebruik van sociale en zorgvoorzieningen.
  • betere schoolprestaties, en daardoor op termijn aan een hoger opleidingsniveau en meer inkomen.
  • kostenbesparing in de gezondheidszorg.

Voorbeeld: Zelfredzaamheid vergroten

Dienst Gezondheid & Jeugd in Zuid-Holland Zuid vindt het belangrijk te werken aan de mentale fitheid van de inwoners van de regio. Door mensen mentaal weerbaar te maken vergroot men de zelfredzaamheid en vermindert de kans op het krijgen van een depressie. Om dit te bereiken werkt de Dienst Gezondheid & Jeugd samen met regionale partijen in het programma ‘Mentale Weerbaarheid’. De interventies en acties worden zowel universeel als selectief ingezet. Bijvoorbeeld door programma’s aan te bieden aan kinderen en volwassenen in kwetsbare posities. Maar ook door in het algemeen aandacht te besteden aan het belang van een psychische gezondheid.

Meer lezen? Zie de factsheet ‘Mentale weerbaarheid’ (Pdf, 560 Kb).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer