U bent hier

Een integrale aanpak depressiepreventie: pijler Ondersteuning

Preventieve ondersteuning is gericht op mensen met depressieve klachten (geïndiceerde preventie) of op risicogroepen, zoals kinderen van ouders met psychische problemen, eenzame ouderen of mantelzorgers (selectieve preventie). Deze ondersteuning kan bestaan uit groepscursussen, individuele ondersteuning of online zelfhulp met of zonder begeleiding.

Gemeenten zijn de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van selectieve preventie (gericht op risicogroepen) en verzekeraars vergoeden vooral de geïndiceerde preventie (voor mensen met depressieve klachten), maar ook gemeenten dragen hieraan bij. Geïndiceerde preventie van depressie behoort tot het takenpakket van de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ).

Afhankelijk van de uitkomsten van een lokale probleemanalyse kan een gemeente ondersteuningsaanbod voor bepaalde risicogroepen prioriteit geven. Bij het thema depressie kan worden nagegaan of er een link kan worden gelegd met activiteiten voor een ander gezondheidsprobleem, zoals eenzaamheid of overgewicht.

Programma’s voor depressiepreventie

Onderzoek toont aan dat preventieve interventies het aantal mensen dat een depressie krijgt met 20-30% kan verminderen. Het aanbieden van preventieve interventies volgens een stepped care methode kan dit aantal zelfs verminderen met 50%. Dit effect duurt twee jaar.

Voor verschillende doelgroepen met beginnende depressieve klachten zijn er effectieve interventies zowel in groepsverband als online. Het anoniem deelnemen aan online interventies vergroot het vroegtijdig bereiken van doelgroepen voor wie de drempel naar reguliere ondersteuning (nog) te groot is. 

Ook voor risicogroepen zjin er effectieve interventies, zoals groepscursussen voor kinderen van ouders met psychische problemen. Voor jongvolwassenen worden deze ook online aangeboden.

De gemeente kan ervoor kiezen om lokaal een stepped-carebenadering voor bepaalde risicogroepen op te zetten. Deze benadering met universele, geïndiceerde en behandelcomponenten past goed binnen een integrale aanpak.

Cursussen en korte interventies depressiepreventie

Een nieuwe aanpak is de Klachtgerichte Mini-interventies: korte (max. 5 bijeenkomsten) groepsinterventies voor mensen met pieker-, slaap- of stressklachten. De cursussen zijn geschikt voor toepassing in de eerstelijn en kunnen deel uitmaken van een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld in samenwerking met een gezondheidscentrum.

Kijk voor meer cursussen en programma's op het interventieoverzicht depressie.

Suïcidepreventie

Suïcidepreventie speelt zich deels in de zorg af, maar is ook een onderdeel van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Een lokale aanpak van suïcidepreventie is soms wenselijk, bijvoorbeeld als zich in een regio veel gevallen van suïcide voordoen. Suïcidepreventie vraagt uitdrukkelijk apart aandacht, ook als er voldoende aanbod is op het gebied van depressiepreventie. Lees verder over een lokale aanpak voor suïcidepreventie.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer