U bent hier

Voorbeelden gezonde leefomgeving

Gemeentelijke Nota’s Gezondheidsbeleid provincie Noord-Brabant

Gemeenten moeten volgens de Wet Publieke Gezondheid elke vier jaar een nota gezondheid opstellen, waarin rekening gehouden moet worden met de sociale en fysieke leefomgeving. In de provincie Noord-Brabant wordt regelmatig een relatie gelegd tussen de aanwezigheid van intensieve veehouderij of industrie en gezondheid. Onderzocht is in hoeverre gemeenten in de provincie Noord-Brabant aandacht hebben voor de omgeving in de nota’s gezondheidsbeleid. Lees het rapport 2015)

moestuin project hoe groen goed doet

Hoe Groen Goed Doet

Zie wat groene buurtprojecten kunnen opleveren: Hoe Groen Goed Doet. Bewoners vertellen wat zo'n project voor hen betekent. Alterra onderzocht voor Groen Dichterbij de waarde van groene buurtprojecten. Mensen vinden de omgeving aantrekkelijker, het bevordert sociale cohesie, stimuleert milieubewust gedrag en een gezondere leefstijl. Geïnterviewden geven aan door het project meer te zijn gaan bewegen en zich meer te zijn gaan verdiepen in gezond voedsel. Aan de slag? Check de factsheets.

kinderen spelen met water in de zomer

Zwolle werkt samen aan gezonde stad

"Voor het programma ‘Zwolle Gezonde Stad’ werken we samen met ambtenaren van Ruimte & Economie, Wijkzaken, Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Beheer Openbare Ruimte. Het gaat dan om inbreng bijvoorbeeld over herstructureringsplannen, flora & fauna, beheer & onderhoud, speelruimtebeleid en beleid voor stadslandbouw. In de ontwikkeling van natuurspeelplekken resulteerde dat in een veilige oversteek van een 50 km weg en een kindvriendelijke route bij een speelnatuurplek. Ook zijn er watertaps op diverse kindbestemmingen geplaatst". – Ingrid Bakker, gemeente Zwolle

kinderen rennen op hardloopbaan

GezondOntwerpWijzer

De GezondOntwerpWijzer (Atlasleefomgeving.nl) bundelt aanbevelingen, voorbeelden en instrumenten over het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving. U vindt informatie over: gezonde mobiliteit, groen en water, sport en spelen, openbare ruimte, milieukwaliteit, externe veiligheid en binnenmilieu. Bruikbaar bij het (her)inrichten van een wijk of het maken van lokaal gezondheids- of sportbeleid.

Voorbeelden beweegvriendelijke omgeving

Informatie en voorbeelden van het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving vindt u in het themadeel sport en bewegen en via de website van Kenniscentrumsport.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer