U bent hier

Dossier jeugd

In het Dossier Jeugd kunt u direct naar informatie over jeugd in de Handreiking Gezonde Gemeente. Volg alle updates via Nieuw in de handreiking

Gezondheid

Voor acht gezondheidsthema's zijn de mogelijkheden voor een integrale aanpak uitgewerkt. Ook bieden we cijfers en feiten voor de onderbouwing van uw aanpak en interventies die u lokaal kunt inzetten. Belangrijke succesfactoren zijn jongerenparticipatie en het betrekken van ouders.

Wetgeving en beleid

Sinds 2015 zijn gemeenten door de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Ook de decentralisatie van de AWBZ begeleiding, de Participatiewet en de Wet passend onderwijs hebben veel invloed gehad op het takenpakket.

Samenwerken

Het jeugdstelsel kent veel voorzieningen, die al dan niet samenwerken in een Centrum voor Jeugd en Gezin of wijkteam. Bijna alle jeugdvoorzieningen vallen onder de regie van de gemeente. Ook heeft de gemeente nu meer mogelijkheden om de samenwerking met het onderwijs te versterken.

Monitoren

De transitie en transformatie van het jeugdstelsel moet tot effect hebben dat het welzijn en de gezondheid van kinderen, jongeren en gezinnen verbetert en dat de toegang tot ondersteuning gemakkelijker en goedkoper wordt. Om het effect te kennen zijn monitoringsinstrumenten met prestatie-indicatoren nodig.

Direct naar:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer