U bent hier

Evaluatie Jeugdbeleid

Prestatie-indicatoren om transitie jeugd te monitoren

De transformatie van het jeugdstelsel moet tot effect hebben dat het welzijn en de gezondheid van kinderen, jongeren en gezinnen verbetert en dat de toegang tot ondersteuning gemakkelijker en goedkoper wordt. Om dit te monitoren zijn monitoringsinstrumenten met prestatie-indicatoren nodig.

Jeugd in Beeld

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Jeugd in Beeld(externe link)(externe link) (JIB). Met behulp van JIB kunnen op eenvoudige wijze geanonimiseerde gegevens uit het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) op geaggregeerd niveau in beeld gebracht worden. JGZ-organisaties kunnen hun resultaten vergelijken met de resultaten van andere JGZ-organisaties in Nederland, om op die manier beter inzicht te krijgen in de gezondheid van de populatie die zij in zorg hebben. Op basis van deze informatie kunnen zij hun beleid en doelstelling sturen en waar nodig aanpassen.

Het werken met prestatie-indicatoren is een vorm van monitoring, die in de jeugdsector sterk in ontwikkeling is. De lengte van een wachtlijst of het percentage cliënten dat voortijdig met behandeling stopt zijn voorbeelden van prestatie-indicatoren. Ook voor de Centra voor Jeugd en Gezin zullen gegevens worden verzameld aan de hand van prestatie-indicatoren.

Zorg voor Jeugd

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd(externe link)(externe link) is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen.

Materialen evaluatie Jeugdbeleid

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer