U bent hier

Investeren in jeugdgezondheidszorg

De Jeugdwet gaat uit van een verschuiving van zware naar lichtere zorg. Die verschuiving kan alleen tot stand komen als gemeenten de basis- en preventieve voorzieningen goed op orde hebben. Daarvoor zijn investeringen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) nodig.

Consultatiebureau en gezondheidsonderzoek op school

Een belangrijke kracht van de JGZ is dat alle kinderen tot hun 18e levensjaar regelmatig gezien worden:

  • Het consultatiebureau volgt vrijwel alle kinderen van 0-4 jaar, verspreid over ongeveer 12 onderzoeken.
  • Alle kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen viermaal een uitnodiging voor preventief onderzoek door de GGD of een andere JGZ-organisatie: rond hun 5e en 10e op de basisschool en in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs.

Daarnaast neemt de JGZ ook deel aan zorgnetwerken (voorschools en op school) en kan de JGZ bijvoorbeeld spreekuren organiseren. Volgens onderzoek van het NCJ uit 2015 bereikt de JGZ minstens 95% van de kinderen onder de 4 jaar en 90% van de kinderen boven de 4 jaar. 

Onnodige medicalisering tegengaan

Waar nodig verzorgt de JGZ voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg. Met uitleg en advies kan de JGZ situaties normaliseren en zo bijdragen aan het versterken van de eigen kracht en onnodige medicalisering helpen tegengaan. Hiermee wordt voorkomen dat:

  • alledaagse problemen ten onrechte bij zware, specialistische zorg terechtkomen.
  • problemen ten onrechte niet behandeld worden, waardoor in een later stadium juist een extra beroep op gespecialiseerde zorg nodig is.

Opschalen, afschalen en nazorg

De JGZ kan inschatten of jongeren meer hulp nodig hebben (opschalen) en ze begeleiden als ze terugkeren uit een hulpsituatie (afschalen). Ook in de 'nazorg', nadat een zorgtraject is afgesloten, kan de JGZ een rol spelen door een kind of het gezin te monitoren en begeleiden, eventueel in samenspraak met een wijkteam, jeugdteam of een ander lokaal team.

Preventieve activiteiten

Tot het basispakket van de JGZ behoren onder andere preventieve activiteiten voor jongeren. Er zijn activiteiten die zijn gericht op gezond gewicht, roken, gebruik van alcohol en drugs, veilig vrijen, sport en bewegen, internetgebruik en gameverslaving, weerbaarheid, depressie en ziekteverzuim op school. Daarnaast kan de JGZ naast het basispakket preventieve taken uitvoeren, zoals een opvoedcursus voor specifieke jongeren of een screening op de noodzaak van voorschoolse educatie voor bepaalde kinderen. Daarover maakt de gemeente afspraken met de JGZ. 

Afdrukken:

Via printer