U bent hier

Basistakenpakket JGZ verandert

Met het oog op de stelselherziening jeugd heeft de commissie Evaluatie Basispakket JGZ het basistakenpakket beoordeeld. Naar aanleiding van het advies van de commissie, heeft de staatsecretaris van VWS eind juni 2013 in een brief aan de Tweede kamer de contouren geschetst van een nieuw Basispakket JGZ.

Het basistakenpakket wordt gemoderniseerd maar er zijn geen grote radicale wijzigingen. Monitoren, signaleren, vaccineren en screenen vormen nog steeds de kern van het nieuwe basispakket en moeten aan ieder kind worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor voorlichting, advisering, ondersteuning, begeleiding en toeleiding naar zorg. Nieuw in het Basispakket JGZ zijn beleidsadvisering, ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen en kortdurende lichte ondersteuning (enkele vervolggesprekken door de JGZ).

Taken naar de Jeugdwet

Activiteiten die niet voor alle 0 -19 jarigen beschikbaar hoeven te zijn, maken geen deel meer uit van het basispakket. Deze worden aangemerkt als preventie in de nieuwe Jeugdwet. Wanneer het probleem met enkele gesprekken door de JGZ niet is op te lossen hoort het niet meer thuis in de Wpg, maar in de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet.

De gemeente is opdrachtgever van de JGZ op basis van de Wpg en is verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de JGZ in afstemming met de uitvoering op andere activiteiten voor jeugd. Wanneer straks delen van het maatwerk van het basistakenpakket onder de Jeugdwet vallen, bepaalt de gemeente ook wie die gaan uitvoeren.

Tips

 

Extra contactmoment adolescenten

Sinds begin 2013 zijn er structurele middelen beschikbaar voor het extra contactmoment met adolescenten vanaf 14 jaar. Dit als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen, gericht op een gezonde leefstijl van jongeren. De middelen zijn via de decentralisatie-uitkering CJG beschikbaar en gericht op het realiseren van een landelijk aanbod voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In opdracht van het ministerie van VWS bieden GGD GHOR Nederland, het NCJ en ActiZ, landelijke ondersteuning aan de regionale invoering van het contactmoment.

Bij de invulling van het contactmoment hoeft het niet perse om één contactmoment te gaan, maar kan men kiezen uit een pakket aan maatregelen. Belangrijk daarbij is dat deze aansluiten bij de behoefte en wensen van de doelgroep in samenspraak met gemeenten, scholen en ouders. De JGZ kan daarnaast jongeren met (beginnende) problemen, in samenwerking met scholen, ouders en andere partners ondersteunen of doorverwijzen.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer