U bent hier

Een lokale werksessie in uw wijk?

Met de ‘uitdagingen in de zorg’ zoals de toename van chronisch zieken en de daarbij komende kosten en werkdruk bij professionals, biedt samen werken aan wijkgerichte preventie veel kansen. Professionals uit de publieke gezondheid, huisartsenpraktijk, welzijn en andere eerstelijns professionals werken steeds vaker samen aan de gezondheid van wijkbewoners. Maar wat is er voor nodig om duurzaam samen te werken en hoe pakt u dat voor ‘uw’ wijk aan? 

 

Gehoord in werksessie Westerbork (juni 2017): 

"De gemeente hecht veel waarde aan preventie, zowel binnen het domein zorg als welzijn. Er is veel winst te behalen, niet alleen financieel, maar juist ook aan geluksgevoel bij mensen. Daarom ondersteun ik deze werksessie van harte."

Dennis Bouwman | wethouder Midden-Drenthe

"Bij veel patiënten die ik zie denk ik: als deze man of vrouw eerder de leefstijl had veranderd dan zat hij/zij nu niet bij mij in de spreekkamer. Daarom wil ik samenwerken met professionals die deze mensen eerder zien. We kunnen chronische ziekten voorkomen als we samenwerken met preventie-, zorg- en welzijnspartners." 

Olaf Kuipers | huisarts Westerbork 

20 (samen)werksessies

Voor samen werken aan gezondheid is het nodig dat professionals in de wijk elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen, wat de samenwerking hen oplevert en dat er werkafspraken zijn gemaakt.

Het RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap bieden vanuit  Preventie in de Buurt (2014-2018) 20 wijken de mogelijkheid om via een werksessie een impuls te geven aan structurele lokale samenwerking. Collega’s uit een wijk gaan in zo'n sessie samen een dagdeel praktisch aan de slag. Een werksessie wordt georganiseerd samen met de GGD, ROS, gemeente en/of zorggroep, want zij weten wat er lokaal speelt en kunnen een belangrijke rol spelen bij het vervolg na de werksessie.  

NOEL biedt regio samenwerkingsessiesDeelnemers lokale werksessie Nijmegen

Na de eerste lokale werksessie biedt Nijmegen Op Een Lijn (NOEL) andere wijken in de regio een wijkgerichte samenwerkingssessie aan. NOEL hanteert daarbij het format van de lokale werksessie. Lees meer

 

"Vanuit de gemaakte plannen kan én ga ik aan de slag!"

Deelnemer werksessie Nijmegen

In gesprek over wijkprofiel en de onderlinge samenwerking

Tijdens de sessie komen professionals uit een wijk of een gebied samen. Huisartsen en praktijkondersteuners, maar denk ook aan jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, buursportcoaches, jongerenwerkers, buurtcoaches, psychologen, schuldhulpverleners, et cetera. Ze gaan met elkaar in gesprek over:

  • Het wijkgezondheidsprofiel.
  • Gezamenlijke prioriteiten in het verbeteren van de gezondheid.
  • De sociale kaart.
  • Verbeterpunten in de onderlinge verwijzing en samenwerking.
  • Concrete (samen)werkafspraken.

Preventie in de Buurt biedt een geaccrediteerd format voor de werksessie, die we samen met u lokaal op maat invullen. Startpunt voor een sessie is dat de wijk structureel wil samenwerken en dat een huisartsenpraktijk deelneemt.

De werksessie is geaccrediteerd voor 4 nascholingspunten voor huisartsen en andere medisch specialisten. Andere deelnemers kunnen een certificaat van deelname krijgen.

Meer weten?

Werkt u bij de GGD, ROS, een gemeente of zorggroep en hebt u belangstelling om samen met ons een werksessie te organiseren in een van de wijken binnen uw gemeente(n)? We geven graag meer informatie. Neem daarvoor contact op met Hanneke Monden van RIVM Centrum Gezond Leven (hanneke.monden@rivm.nl / 030-274 21 29).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer