U bent hier

Cijfers en feiten drugsgebruik

Om effectief beleid te ontwikkelen op het gebied van drugspreventie, is het allereerst van belang om inzicht te hebben in de huidige situatie. Aan de hand van onderzoekscijfers, kennis van stakeholders en feiten over de oorzaken en gevolgen van drugs kunt u de lokale situatie in kaart brengen. Op basis hiervan kunt u in uw beleid onderbouwd prioriteiten stellen en gericht doelgroepen kiezen.

Wat zijn drugs?

Drugs zijn middelen met een psychoactieve werking. Ze prikkelen de hersenen waardoor er geestelijke en/of lichamelijke effecten optreden: stimulerend, verdovend of bewustzijnsveranderend.

  • Een stimulerend middel maakt de gebruiker alert en energiek. Deze drugs worden vaak gebruikt op feestjes. Voorbeelden: cocaïne, XTC en amfetamine.  
  • Een verdovend middel brengt gebruikers in een roes: zij worden slaperig. Deze middelen werken ontspannend en kalmerend. Voorbeelden: heroïne en GHB.
  • Bewustzijnsveranderende middelen laten gebruikers de wereld anders waarnemen. Voorbeelden: cannabis en XTC.

Sommige middelen hebben een gemengd effect. XTC is bijvoorbeeld een stimulerend middel, maar het verandert ook de waarneming.

Wat is schadelijk drugsgebruik?

Drugsgebruik is schadelijk als het de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van de gebruiker aantast of overlast veroorzaakt voor zijn omgeving:

  • Iemand gebruikt zoveel drugs dat dit gezondheidsschade veroorzaakt;
  • Iemand gebruikt drugs in situaties waarin dat onverantwoord is, bijvoorbeeld in het verkeer, op school of tijdens het werk;
  • Iemand gebruikt drugs als reactie op persoonlijke problemen;
  • De directe omgeving lijdt eronder, bijvoorbeeld de partner of kinderen;
  • Situaties lopen uit de hand, in de vorm van bijvoorbeeld huiselijk geweld, uitgaansgeweld, vernielingen of uitgaansoverlast;
  • Er is sprake van lichamelijke of psychische afhankelijkheid (verslaving).

Bij welke hoeveelheden van welke drug deze verschijnselen zich voordoen, is afhankelijk van leeftijd, sekse, persoonlijke omstandigheden, erfelijkheid en andere factoren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer