U bent hier

Belangrijkste risicogroepen drugs

Sommige gebruikers van drugs lopen meer risico op gezondheids- of sociale schade. De belangrijkste risicogroepen zijn uitgaanspubliek, jongeren in jeugdinrichtingen, kinderen van verslaafde ouders en uitgaande jongeren. Daarnaast zijn verkeersdeelnemers en zwangeren relevante doelgroepen, gezien het verhoogde risico van middelengebruik voor deze groepen.

Jongeren in detentie en zorg

Onder hangjongeren, jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en in de jeugdzorg, zwerfjongeren en spijbelaars zijn er relatief veel actuele gebruikers van cannabis. Zo is gemiddeld een op de drie (34%) jongeren in de residentiële jeugdzorg een actuele cannabisgebruikers. Van de jongens in justitiële jeugdinrichtingen heeft 65% in de maand voorafgaand aan hun verblijf in de inrichting cannabis gebruikt ([1]).

Jongeren in het speciaal onderwijs

Jongeren met een cluster 4 indicatie voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs vormen een risicogroep voor (risicovol) gebruik van alcohol en drugs. Deze jongeren hebben ernstige psychische stoornissen of ontwikkelingspathologie, ernstige gedragsstoornissen of gedragsproblematiek, die zich toont op school, thuis of bij de vrijetijdsbesteding. Vanwege gedragsproblemen of leerachterstand kunnen deze leerlingen vaak niet in het reguliere onderwijs terecht. Het gebruik van alcohol en drugs door leerlingen met een cluster 4 indicatie op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is hoog in vergelijking met het gebruik van deze middelen door leerlingen van andere vormen van speciaal onderwijs en door leerlingen van het reguliere onderwijs[2]. Overmatig gebruik van drugs en alcohol is vaak een onderdeel van de problemen die ertoe leiden dat deze jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma[3].

Kinderen van verslaafde ouders

Uit onderzoek is bekend dat kinderen van verslaafde ouders een groter risico lopen dan andere kinderen om later ook problemen met drugs en alcohol te ontwikkelen. Dit kan deels worden verklaard uit genetische factoren, maar er zijn ook andere redenen waarom deze kinderen een verhoogd risico lopen:

  • Ouders met verslavingsproblemen gaan anders met hun kinderen om. Ze hebben bijvoorbeeld de neiging om hun kinderen overbeschermd op te voeden.
  • In deze doelgroep is vaker sprake van alleenstaand ouderschap, conflicten met de partner (bijvoorbeeld over zijn of haar drugsgebruik) en onstabiele gezinnen.

Het aantal cliënten van verslavingszorg met kinderen is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Ongeveer 15% van de ingeschreven cliënten heeft een of meer kinderen. Dit waren in 2010 ongeveer 11.500 mensen ([1]). Meer informatie vindt u in de Handreiking KOPP/KVO. Uit de cijfers blijken overigens geen duidelijke verschillen in drugsgebruik die samenhangen met etnische afkomst of schoolniveau.

Uitgaanspubliek

Jongeren in het uitgaanscircuit gebruiken (veel) meer drugs dan leeftijdgenoten die niet uitgaan. In het uitgaanscircuit worden vooral stimulerende middelen gebruikt. Uit het grote uitgaansonderzoek van 2013 ([4]) kwam onder andere naar voren dat uitgaande jongeren en jongvolwassenen (15-35 jaar) het meest ecstasy, gebruikt werd, gevolgd door speed/amfetamine. Ruim zes op de tien uitgaanders gebruikte het afgelopen jaar wel eens ecstasy en ruim een derde heeft dat in de afgelopen maand heeft gedaan. Ook cannabis werd door ruim de helft van de uitgaanders gebruikt, terwijl dit niet een typische uitgaansdrugs is. Cocaïne is door vier op de tien uitgaanders ooit wel eens geprobeerd en door ruim een kwart van de uitgaanders in het laatste jaar gebruikt. GHB/GBL is door een vijfde van respondenten ooit wel eens geprobeerd.

Verkeersdeelnemers

Rijden onder invloed kan gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Daarom verbiedt de Wegenverkeerswet het besturen van een voertuig onder invloed van drugs, alcohol of sommige medicijnen. Stimulerende middelen (amfetamine, XTC en cocaïne) kunnen leiden tot overmoedigheid en harder of agressiever rijden, terwijl de controle over het voertuig in werkelijkheid juist afneemt. De meest voorkomende drug in het verkeer is cannabis. Gebruik van cannabis kan ervoor zorgen dat bestuurders moeite hebben om hun aandacht te verdelen over verschillende taken, zoals de snelheid bewaken en letten op het omringende verkeer ([5]).

Zwangeren

Drugsgebruik tijdens de zwangerschap vergroot de kans op problemen tijdens de zwangerschap of geboorte. Ook kan het de ontwikkeling van een kind voor en na de geboorte ernstig verstoren. In sommige gevallen wordt de baby met lichamelijke afwijkingen of verslaafd geboren.

Meer informatie

Drugsinfo.nl

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer