U bent hier

Gevolgen van drugsgebruik

Drugsgebruik brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, maar de verschillen per middel zijn groot. Drugsgebruik kan leiden tot acute gezondheidsrisico's (zoals paniekaanvallen of bewusteloosheid), gezondheidsincidenten of gezondheidsschade op de lange termijn. Sommige drugs zijn erg verslavend. Daarnaast kan drugsgebruik gevolgen hebben voor de naaste omgeving en sociale schade veroorzaken, zoals criminaliteit en overlast.

Gevolgen voor de gezondheid

Korte termijn

Op korte termijn kunnen zich bij gebruikers acute gezondheidsincidenten voordoen. Zo kan een overdosis GHB leiden tot bewusteloosheid en ademhalingsstoornissen. Ook kunnen gebruikers zichzelf en anderen in gevaar brengen als ze onder invloed van drugs autorijden of geweld gebruiken. Daarnaast hebben mensen onder invloed van drugs vaker onveilige seks of achteraf spijt van een seksuele ervaring ([1]). Zie ook het themadeel Seksuele gezondheid.

Gecombineerd gebruik van drugs en alcohol

Het combineren van alcohol met drugs (en drugs onderling) leidt tot extra gezondheidsrisico's en onvoorspelbare effecten. Twee voorbeelden:

 • Alcohol is een verdovend middel. Als iemand alcohol combineert met een ander verdovend middel, zoals GHB, versterken ze elkaars werking. Een kleine hoeveelheid GHB kan in combinatie met alcohol al leiden tot levensbedreigende ademhalingsstoornissen.
 • Als alcohol wordt gecombineerd met een stimulerend middel, zoals cocaïne, kunnen de middelen gevoelsmatig elkaars werking opheffen. Gebruikers denken daardoor dat ze meer alcohol kunnen drinken. De combinatie van alcohol met een stimulerend middel kan onvoorspelbare effecten geven, zoals agressief gedrag.

 

Lange termijn

Op lange termijn kan drugsgebruik schadelijk zijn door het ontstaan van lichamelijke en psychische problemen en afhankelijkheid. Het risico op verslaving verschilt per drug: sommige drugs (zoals heroïne en GHB) zijn snel verslavend, andere drugs (zoals XTC) hebben dat effect nauwelijks. Voorbeelden van risico's op de lange termijn:

 • Door (langdurig) cannabisgebruik kan het concentratie- en reactievermogen afnemen.
 • Net als bij het roken van nicotine komen er bij het blowen kankerverwekkende stoffen vrij en is blowen schadelijk voor de longen.
 • Het snuiven van cocaïne kan op den duur het neusslijmvlies beschadigen.
 • Drugs die geïnjecteerd worden, vergroten het risico op een infectieziekte.

Middelengebruik op jonge leeftijd

Middelengebruik op jonge leeftijd kan op korte termijn leiden tot gedragsproblemen en concentratiestoornissen, en op de lange termijn tot depressie, verslaving en andere gezondheidsschade. Ook zijn er aanwijzingen dat het gebruik van alcohol en drugs op jonge leeftijd een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Middelengebruik kan een rol spelen bij voortijdig schoolverlaten, met als gevolg een toenemende kans op werkloosheid, slechtere gezondheid en psychosociale problemen. Zo hangt cannabisgebruik samen met het ontstaan van psychotische klachten.

 

Gevolgen voor de naaste omgeving

Regelmatig drugsgebruik en verslaving heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gebruiker maar ook voor zijn of haar omgeving. Het gaat hier om een verstoring van gezins- en familierelaties, problemen op school of op het werk, het veroorzaken van overlast of het vertonen van crimineel gedrag.

Sociale schade

Middelengebruik kan naast gezondheidsschade ook sociale schade veroorzaken, zoals sociaal disfunctioneren, overlast, problemen in het verkeer, agressie, kosten voor gezondheidszorg, ziekteverzuim en criminaliteit. Alcohol, heroïne en cocaïne scoren zeer hoog in het veroorzaken van sociale schade[2].

Voorbeelden van overlast door drugsgebruik:

 • Een kwart van de Nederlanders gaf aan dat in 2014 wel eens drugshandel of -gebruik voorkwam in hun buurt. 4% heeft hiervan in 2014 veel overlast ervaren (Nationale Drugs Monitor 2015).
 • Gebruikers van alcohol, cocaïne en amfetamine kunnen agressief gedrag vertonen. Soms worden drugs (vooral cocaïne) gebruikt voor extra kracht, moed en uithoudingsvermogen bij rellen (bijvoorbeeld door voetbalsupporters).
 • Politie- en ambulancepersoneel wordt bij het werk geregeld gehinderd door personen onder invloed van drugs of een combinatie van drugs en alcohol.
 • Geluidsoverlast door dealers of jongeren die op straat gebruiken.
 • Schooluitval en ziekteverzuim zijn maatschappelijke gevolgen van drugsgebruik op de lange termijn[3][4]. Frequent cannabisgebruik is een risicofactor voor spijbelen, geringe schoolmotivatie, verminderde schoolprestaties en uitval. Jongeren die spijbelen kunnen op straat gaan "hangen" en onrust veroorzaken.
 • Geweld onder invloed van drugs.
 • Hennepteelt veroorzaakt stank en verhoogt het brandgevaar (met name in woonwijken), wateroverlast, stank en schade aan woningen.

 

 

Referenties en bronnen

Referenties

 1. Trimbos-instituut 20. Trimbos-instituut, 2011.
 2. al. 20. Van Amsterdam et al., 2009.
 3. Goossens, 2 20. Goossens, 2012.
 4. al. 20. Ter Bogt et al., 2009.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer