U bent hier

Mogelijke oorzaken van drugsgebruik

Om goed beleid te maken is het van belang om te weten waarom mensen drugs gebruiken. Met deze kennis kunnen beleid en interventies gericht ingezet worden om de oorzaken van drugsgebruik aan te pakken. Er zijn verschillende factoren die een gezamenlijk een verklaring geven voor gebruik: omgevingsfactoren, persoonsgebonden factoren en middel gerelateerde factoren.

Omgevingsfactoren

Tot omgevingsfactoren behoren onder andere de verkrijgbaarheid van drugs en het drugsgebruik van de sociale omgeving. Bij een groep willen horen kan een reden zijn om met drugs te beginnen. Cannabisgebruik onder scholieren komt vaker voor bij jongeren die vaak uitgaan, kleine criminaliteit plegen en omgaan met andere jongeren die blowen. Beschermende factoren zijn een afkeurende houding van de ouders tegenover cannabisgebruik, een gelovige opvoeding en thuis wonen met beide ouders ([1]).

Persoonsgebonden factoren

Nieuwsgierigheid is een veelvoorkomende reden om drugs te gebruiken, maar vaak is dit een eenmalig experiment. Bij het doorgaan met drugsgebruik gaan persoonlijke factoren een grotere rol spelen[2]. Voorbeelden van persoonsgebonden factoren zijn persoonlijkheidskenmerken, genetische aanleg, verwachtingen over en waardering van de effecten van drugs, stress, ‘early life events’ (die bijvoorbeeld leiden tot een verstoorde jeugd), gezinsproblemen en sociaaleconomische achterstand ([3]), ([4]). De houding tegenover ongezond gedrag is ook van belang, net als de kwaliteit van sociale vaardigheden en zogeheten copingstrategieën: ‘nee’ kunnen zeggen, weerbaarheid ([5]). Op jonge leeftijd beginnen met cannabisgebruik is een belangrijke voorspeller voor toekomstig gebruik, maar de onderliggende mechanismen zijn niet bekend. Mogelijk spelen genetische factoren een rol ([6]).

Drugsgebonden factoren

Drugsgerelateerde oorzaken van gebruik hebben vooral betrekking op het effect dat een drug heeft: bijvoorbeeld een ontspannende werking, in een roes raken of in extase raken. Sommige effecten passen beter bij bepaalde omgevingen of omstandigheden. Zo is een stimulerende drug zoals XTC populair bij dance evenementen.Sommige drugs, zoals alcohol, heroïne en tabak, geven sterke lichamelijke en psychische onthoudingsverschijnselen. Cocaïne kan bij stoppen een lang aanhoudend depressief gevoel opleveren. Dergelijke onthoudingsverschijnselen worden als zeer onprettig ervaren en voeden het verlangen om weer te gaan te gebruiken.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer