U bent hier

Omvang en trends drugsgebruik

Cannabis, XTC, cocaïne, amfetamine, GHB, heroïne en medicijnen omvatten het grootste deel van de drugsmarkt. Er komen echter ook veel nieuwe middelen op de markt, ook wel research chemicals of nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) genoemd. maar dat er ook veel nieuwe middelen op de markt komen. Deze handreiking richt zich echter voornamelijk op de eerder genoemde drugs, meer informatie over NPS’en is te vinden in het Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor.

Hieronder vindt u links naar actuele cijfers en trends over drugsgebruik op volksgezondheidenzorg.info. Gemeenten hebben ook vaak de beschikking over lokale of regionale cijfers, hierover meer op de pagina Lokale probleemanalyse.

Combinatiegebruik

Combinatiegebruik van alcohol en drugs en van meerdere drugs komt vaak voor onder jongeren en in het uitgaanscircuit. Onderzoek uit 2010 liet bijvoorbeeld zien dat een kwart van de partybezoekers twee tot vijf middelen gebruikte, waarbij combinaties met alcohol en XTC het meest voorkwamen. Onder clubbezoekers gebruikte ruim 11% 2 of 3 middelen op een uitgaansavond, waarbij alcohol het meest gebruikte middel was[1].

De Monitor Drugsincidenten (MDI) geeft indicaties over de ontwikkelingen in drugs gerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland, waaronder degenen waarbij sprake was van combinatiegebruik. De MDI baseert zich op gegevens verzameld door ambulancediensten, ziekenhuizen en politieartsen in acht regio’s in Nederland plus landelijk werkzame EHBO-organisaties, dus geeft met nadruk geen totaaloverzicht over Nederland.

  • Bij de ambulance vormden cannabis (34%), GHB (21%) en combinatiegebruik (16%) de hoofdmoot van de geregistreerde incidenten.
  • De ziekenhuizen registreerden het vaakst cannabis (37%) en combinatiegebruik van drugs (23%).
  • De deelnemende politieartsen werden vooral geconfronteerd met combinatiegebruik (23%), snuifcoke (21%) en cannabis (19%).
  • Op de EHBO-posten was XTC veruit de belangrijkste drug (57%) en ging het in 17% van de gevallen om combinatiegebruik.
  • In 17% van alle incidenten die tussen 2009 en 2014 zijn geregistreerd door bovenstaande partijen, werd combinatiegebruik van meerdere drugs gemeld. De meest gemelde combinatie was GHB met XTC (15% van de combinaties).

Meer drugs na verhoging leeftijdsgrens alcohol?

De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol lijkt niet te hebben geleid tot een stijging van drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut eind 2016. De prevalentiecijfers laten zien dat het gebruik van middelen stabiel is gebleven sinds de leeftijdsgrensverhoging. Cannabisgebruik is zelfs gedaald. Een deel van de geïnterviewde experts heeft wél het idee dat er een stijging is in het drugsgebruik, maar kunnen dit niet cijfermatig onderbouwen. Lees het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Gebruik Lachgas

Gebruik van lachgas komt steeds vaker voor. Niet alleen onder uitgaanders, maar gebruik wordt ook gesignaleerd bij 12-16 jarigen, mbo- en hbo-studenten. Voor zover bekend lijken de risico’s van lachgas (RIVM rapport) niet heel groot. Het aantal meldingen van (acute) gezondheidsincidenten na gebruik van lachgas is beperkt. Tijdens gebruik kan wel een zuurstoftekort ontstaan in de hersenen waardoor duizeligheid en flauwvallen kan optreden. Wat de langetermijneffecten zijn van herhaaldelijk kortdurend zuurstofgebrek in jonge hersenen (door lachgasgebruik) is onbekend. Meer informatie over gebruik, effecten, risico’s en preventie zijn terug te vinden in het factsheet Lachgas van het Trimbos-instituut.

Medicijngebruik

Het gebruik van benzodiazepinen (onder andere rustgevende en slaapmedicatie) en het oneigenlijk gebruik van receptmedicatie komt voor onder een grote groep gebruikers die minder zichtbaar zijn. In deze groep zijn ouderen oververtegenwoordigd. Ouderen die benzodiazepinen gebruiken, vormen een risicogroep, bijvoorbeeld in het verkeer (in combinatie met alcohol) en vanwege valincidenten.  

Meer informatie

Referenties en bronnen

Referenties

  1. al. 20. Van der Poel et al., 2010.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer