U bent hier

Evalueren van drugsbeleid

Het evalueren van uw drugsbeleid is een onmisbare schakel in het voeren van effectief beleid. Een evaluatie geeft namelijk inzicht in het effect van uw lokale beleid en welke interventies of elementen van een interventie daar een (positieve of negatieve) rol in hebben gespeeld. Dergelijke inzichten maken het mogelijk om tussentijds of in een nieuw beleidsplan bij te sturen wanneer de huidige aanpak onvoldoende effectief is. Om te kunnen meten in hoeverre de doelstellingen van het lokale beleid gehaald worden, is het belangrijk om deze 'SMART' te formuleren.

In het kort: Waarom evalueren?

 

  • Evalueren helpt bij het tussentijds bijsturen en het opstellen van verbeterpunten voor nieuw beleid.
  • Evalueren geeft inzicht in de succesfactoren van uw werk.
  • Evalueren houdt bestuur, samenwerkingspartners en burgers betrokken.
  • Evalueren helpt bij verantwoording, agendering en financiering van uw beleid.

Er is niet één juiste vorm van evalueren. De manier van evalueren hangt af van wat u wilt weten en waarom. Begin tijdig met het maken van plannen voor de evaluatie, zodat u alle acties vanaf het begin kunt volgen. Kijk voor tips bij de algemene informatie over aandachtspunten en de basisstappen voor evalueren. In de subpagina’s wordt verder ingegaan op de volgende 3 typen evaluaties met betrekking tot drugs:

  • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Effectevaluatie: nagaan of een interventie het gewenste effect heeft.
  • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer