U bent hier

Procesevaluaties drugsbeleid

Met een procesevaluatie wint u systematisch informatie in over het verloop van het implementatieproces. U krijgt antwoord op vragen als: zijn de activiteiten uitgevoerd volgens plan? In welke mate hebben ze bijgedragen aan een resultaat? En: moet het project worden bijgestuurd?

Voorbeelden van onderzoeksvragen

  • Wat hebben we gedaan?
  • Zijn de activiteiten uitgevoerd volgens de plannen?
  • In welke mate waren relevante stakeholders bereid om deel te nemen en in welke mate hebben zij deelgenomen?
  • Is er aanleiding om het beleid bij te sturen?
  • Wat zijn de exacte kosten van het beleid? Hoe valt een kosten-batenanalyse uit?
  • Zijn de meest effectieve interventies gekozen?
  • In welke mate hebben de activiteiten bijgedragen aan het resultaat?

Voorbeeld: Evaluatie aanpak op dancefeesten

In de politieregio Gelderland-Midden gold jarenlang een scherp drugsbeleid bij dancefeesten als Qlimax en Hard Bass. Na enkele evaluaties bleek het aantal incidenten en betrapte dealers niet in verhouding te staan tot de politie-inzet. Een andere aanpak (verminderde maar meer gerichte politie-inzet) bleek lastig uit te leggen aan bestuurders. Met behulp van evaluatiegegevens en voorbeelden probeert de projectleider meer draagvlak te krijgen. Lees verder: Politieregio enthousiast over nieuwe koers drugsbeleid op dancefeesten

Gegevens voor een procesevaluatie verzamelen

Gegevens voor een procesevaluatie kunt u op verschillende manieren verzamelen. Naast enquêtes via interviews, internet, post of telefoon kunt u procesevaluaties uitvoeren met focusgroeponderzoeken, een vorm van kwalitatief onderzoek op basis van groepsgesprekken. Een focusgroep kan bijvoorbeeld bestaan uit verschillende stakeholders of professionals die op verschillende manieren bij het project betrokken waren. Om snel inzicht te krijgen kan ook een 'quick scan' een goed instrument zijn.

Voorbeeld: Scanner methodiek

Een gemeente kampte met geruchten over een sterke toename in drugsgebruik onder de inwoners. De gemeente heeft het Trimbos-instituut het drugsgebruik in kaart laten brengen. Voor dit onderzoek heeft het instituut de Scanner-methode gebruikt, waarbij de samenwerking met lokale en regionale stakeholders centraal staat. Door sleutelfiguren in de gemeente en de regio te interviewen en vervolgens deze informatie af te zetten tegen de beschikbare onderzoekscijfers, hebben de onderzoekers een indicatie gegeven van de omvang van het probleem en de gemeente geadviseerd over beleidsmatige oplossingsmogelijkheden.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer