U bent hier

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) brengt in beeld wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een aanpak, zoals de Gezonde Wijkaanpak of de aanpak en inrichting van een sociaal wijkteam. Het laat zien of de opbrengsten (gezondheidswinst, zorgkosten, arbeidsparticipatie) groter zijn dan de kosten en brengt in kaart hoe de aanpak geoptimaliseerd kan worden en bij welke partij de opbrengsten terecht komen.

Voorbeelden Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Materialen voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer