U bent hier

Beleidskader Gezonde Wijk

Alles is gezondheid... 2016 - 2021

In 2014 startte de overheid met het programma ‘Alles is Gezondheid...’ . In dit nationale programma werkenoverheid, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties samen aan een gezonder en vitaler Nederland. Er zijn acties op het gebied van zorg, school, wijk, werk en gezondheidsbescherming. Het programma bouwt voort op eerder gekozen speerpunten (roken, alcohol, overgewicht, depressie en diabetes) en bestaande acties en er is ruimte voor nieuwe acties. Het programma levert een bijdrage aan het verminderen van de gezondheidsverschillen en pakt de gezondheidsrisico’s op lichamelijk en psychisch gebied aan. In 2017 heeft de overheid besloten dit programma tot 2021 te verlengen.

Er is aandacht voor de relatie tussen gezonde wijken en de drie grote decentralisaties. Deze veranderingen hebben raakvlakken met elkaar en preventie. De belangrijkste daarvan is: mensen actief mee laten doen.

Voor de aanpak in wijken betekent dat bijvoorbeeld inzet op:

  • Stimuleren van wijkgericht werken aan gezondheid. Verbinding met sociale wijkteams om tot integrale wijkzorg te komen.
  • Stimuleren van sport en bewegen in de buurt .
  • Bevorderen van gezond gewicht via JOGG.
  • Gezondheid meenemen bij inrichting publieke ruimte en natuur.

Landelijk stimuleringsprogramma lokale aanpak van gezondheidsachterstanden (2014-2018)

Het ministerie van VWS startte in 2014 met het landelijk stimuleringsprogramma 'Gezond in...' voor een lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden in het kader van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 'Alles is Gezondheid'. Dit gaat via de decentralisatie-uitkering ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). Het programma biedt165 gemeenten advies op maat en ondersteuning aan bij een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Dit programma wordt uitgevoerd door Pharos in samenwerking met Platform 31. Meer informatie is te vinden op Gezondin.nu. In 2017 is besloten dat het programma tot 2021 verlengd gaat worden.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer