U bent hier

Ervaring Gezonde Wijk

Op Loketgezondleven.nl delen we inspirerende, realistische praktijkervaringen. Op deze pagina vertelt gezondheidsmakelaar Rebecca Kramer over de gezamenlijke Nijmeegse inspanningen om wijkgericht te werken aan gezondheidsbevordering. Ook een verhaal of ervaring delen? Mail centrumgezondleven@rivm.nl.
 

Gezonde Wijk Hatert samen in beweging

Ervaringsverhaal verteld door: Rebecca Kramer (gezondheidsmakelaar bij GGD regio Nijmegen) en Ed van Dael (wijkmanager gemeente Nijmegen).

Van top-down naar bottom-up

“Wijkgerichte interventies zijn vooral succesvol als ze vanuit vraag en behoefte ontstaan” vertelt Rebecca Kramer. Toch liep het in de Nijmeegse wijk Hatert anders. “Toen ik in 2009 begon als gezondheidsmakelaar, lag er al een gemeentelijk plan voor een beweegtuin voor senioren in deze wijk. Het leek mij essentieel om vanaf dat moment de wijkbewoners zo veel mogelijk bij het plan te betrekken. Samen met de wijkmanager heb ik een klankbordgroep samengesteld van zeven senioren. Zij hebben ons ontzettend geholpen om ideeën voor de beweegtuin vanuit de wijk te verzamelen.” Zo wilden enthousiaste wijkbewoners op leeftijd een toilet en een bank ter plekke en een kopje koffie na afloop. Want gezelligheid vond men minstens zo belangrijk als beweging. Wat top-down begon, werd gelukkig steeds meer bottom-up.

Samenwerken in multiculturele wijk Hatert

 

“Wil je in de wijk iets bereiken op gebied van een gezonde leefstijl, dan is samenwerking met wijkbewoners en professionals een must, zeker in een wijk als Hatert”, vertelt Rebecca Kramer. Overgewicht, weinig bewegen, depressie en eenzaamheid zijn gezondheidsproblemen die relatief veel voorkomen in de multiculturele Nijmeegse wijk Hatert. Ruim de helft van de Hatertse huishoudens heeft een lage opleiding en dito inkomen. Reden voor de gemeente Nijmegen om, in het kader van het lokale gezondheidsbeleid, de functie van gezondheidsmakelaars in het leven te roepen. Gezondheidsmakelaar Rebecca Kramer vertelt: “In Hatert zijn goede voorzieningen voor ouderen en jongeren, een actieve huisartsengroep en fysiotherapiepraktijk en een wijkcentrum. Mijn opdracht is het stimuleren van gezondheidsbevorderende activiteiten, liefst in aansluiting op het bestaande zorg- en buurtaanbod.”

 

 

Wijkmanager als aanspreekpunt

Het totaalaanbod in de wijk is de taak van de wijkmanager. Hij is het aanspreekpunt voor bewoners over zaken als veiligheid, sociale contacten, woon- en leefomgeving. Wijkmanager Ed van Dael weet wat er speelt in de wijk en zorgt ervoor dat de signalen van de wijkbewoners op de juiste plek terechtkomen. “Hatert heeft bewonersgroepen met uiteenlopende wensen en behoeften, variërend van zwerfvuil en geluidsoverlast tot de behoefte aan voorzieningen voor de jeugd”. Ze hebben zeker niet allemaal een directe link met gezondheid, al is het verrassend hoe breed je dit thema kunt oppakken. Arbeidsmarktkwesties, eenzaamheid, huisvesting, veiligheid; gezondheid is eigenlijk aan al deze onderwerpen gerelateerd,” aldus van Dael.

Beweegtuin als ontmoetingsplek

In oktober 2010 werd de interventie beweegtuin Hatert feestelijk geopend. Rebecca Kramer: “In de tuin staan toestellen die ontworpen zijn om conditie, lenigheid en evenwicht te verbeteren. Het biedt wijkbewoners de gelegenheid aan om alleen of met anderen of eventueel onder begeleiding, actief in de buitenlucht bezig te zijn. Ook ontstonden er spontane sportclubjes die elke week op een vast tijdstip gezamenlijk komen trainen. Bij mooi weer komt een groepje Turkse vrouwen sporten. Ik schat dat per week zo’n vijftig mensen van de beweegtuin gebruik maken.” De beweegtuin blijkt succesvol in Hatert; 2,5 jaar na de opening is hij flink in gebruik. Om te sporten, maar zeker ook als ontmoetingsplek.
 

 

 ouderen bewegen in beweegtuin
 Paul Rapp fotografie

Van beweegtuin naar beweeggames

“Het mes snijdt aan twee kanten,” aldus wijkmanager Ed van Dael. “Niet alleen breng je met de beweegtuin mensen letterlijk in beweging, maar je brengt ook diverse bewonersgroepen bij elkaar – jongeren en ouderen, sport- en wandelclubjes, allochtone vrouwen. De gezondheidsinsteek heeft dus tevens positieve gevolgen voor de sociale cohesie in de wijk. Die ervaring hebben we eveneens met de beweeggames Hatert, waarmee we in maart van dit jaar op verzoek van en samen met wijkbewoners zijn gestart: een combinatie van computergames en bewegen. Ze combineren het spelelement met de achterliggende gedachte een gezondere leefstijl te stimuleren en mensen meer te laten bewegen.”

Gezondheid blijft een uitdaging

“Nu is het de kunst om de wijkbewoners en andere betrokken partijen in beweging te houden,” aldus gezondheidsmakelaar Kramer. “We hebben geleerd om blij te zijn met mini-stapjes. Het liefst zie je zo snel mogelijk resultaat, maar juist op het gebied van gezondheid en preventie moet je een lange adem hebben. Het blijft een uitdaging om gezondheidsthema’s op de kaart te houden. Onderwerpen als ‘schoon en veilig’ zijn veel tastbaarder en populairder. Resultaten daarvan zijn veel beter meetbaar en sneller beschikbaar. Samen met de wijkmanager probeer ik te horen wat er leeft en op al die thema’s aan te sluiten. Gezondheid raakt immers aan alles.”

Door: Nicole Beaujean.

Aan de slag met Gezonde Wijk

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer