Gezonde wijk Amersfoort

De Gezonde Wijk is in Amersfoort gestart in de wijken Koppel/Schothorst en Amersfoort Zuid met als doel een betere verbinding tussen zorg en welzijn. De coördinatie van het programma ligt bij de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  regio Utrecht. Het resultaat is dat zorg- en welzijnprofessionals elkaar beter vinden, specifieke gezondheidsproblemen in de wijk beter in beeld zijn en dat er meer aandacht is hoe deze problemen te voorkomen en/of beter gezamenlijk aangepakt kunnen worden. De komende jaren breidt de Gezonde Wijk zich stapsgewijs uit naar alle 9 wijken van de stad. Extra aandacht gaat uit naar het betrekken van inwoners, verbeteren van integrale samenwerking (o.a. met werk en inkomen) en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Lees meer over de Gezonde Wijkaanpak in Amersfoort op Gezondin of in de nieuwsbrief Gezonde Wijk Amersfoort.

Gezonde Buurt Vollenhove in Zeist

Vollenhove is met de Pedagogenbuurt, enkele kleine flats en vijf hoogbouwflats een wijk met een specifieke signatuur binnen Zeist. De gemeente Zeist gaat samen met partners uit welzijn, zorg, onderwijs, woningbouwvereniging en politie de kansen voor inwoners op een gezond leven vergroten. In 2019 stellen zij een opgaveteam aan en organiseren zij een werksessie met partners om visie en de ambitie met elkaar vast te stellen. Wat volgt is een meerjarenprogramma. Ook inspiratiebezoeken met partners uit andere wijken zoals Overvecht in Utrecht en de Bijlmer in Amsterdam staan op de planning.

Proeftuin Ruwaard in Oss

 

Proeftuin Ruwaard is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars VGZ en CZ, de gemeente Oss, zorgaanbieders van wonen, welzijn, preventie en arbeidsintegratie en wijkbewoners zelf. Samen richten zij zich in de wijk Ruwaard op het creëren van een vitale wijk, waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De aanpak is gestart als zogenoemde ‘Proeftuinregio’ vanuit gesprekken tussen een wethouder en een bestuurder van een verpleeg- en verzorgingsinstelling. Hier zijn gaandeweg steeds meer in Ruwaard werkende partijen bij betrokken. Welzijn speelt een belangrijke rol.De aanpak wordt nu overgezet naar Schadewijk,  een tweede wijk met veel gezondheidsproblemen.

Samen werken aan een gezonde omgeving in Zaanstad

De gemeente Zaanstad werkt met de wijkgerichte JOGG-aanpak aan een gezonde leefomgeving voor kinderen en hun ouders. Zoveel mogelijk professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven worden gestimuleerd om vanuit hun rol hieraan bij te dragen. Dit gebeurt onder meer door professionals in gezondheidsnetwerken te verbinden, gratis cursussen aan te bieden aan kinderen en ouders over gezonde leefstijl en wijkbewoners door middel van een financiële bijdrage te stimuleren zelf een gezonde activiteit te organiseren. Ook zijn vijf centrale zorgverleners aangesteld. Dit zijn jeugdverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de aanpak van overgewicht.

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk zetten met een intensieve wijkaanpak in op een rookvrij Haarlem-Oost. In Haarlem-Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. Lees meer over de voortgang van het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost.

Wijkverbetering Selwerd in Groningen

In de wijk Selwerd in Groningen werken bewoners, overheid, corporaties en zorgprofessionals met een brede blik op de hele wijk aan gezondheidswinst voor bewoners. Er komt duurzamer openbaar vervoer, meer groen in de wijk, duurzame woningen, fijne ontmoetingsplekken voor jong én oud en wijkbewoners worden gestimuleerd om zoveel mogelijk duurzaam, gezond en lokaal voedsel te eten. Lees meer in het wijkvernieuwingsplan en bekijk het huis-aan huis verspreide koersdocument.

De Versnelling van Overvecht

In de wijk Overvecht in Utrecht hebben bewoners, wijkprofessionals en de gemeente samen een plan gemaakt voor hun wijk: de Versnelling van Overvecht. In dit plan staan gezondheid, veiligheid, burgerkracht en samenwerking centraal. Gezondheidswinst wordt geboekt door bewoners te blijven stimuleren om meer te bewegen en een gezonde leefstijl te kiezen, de jeugdgezondheidszorg te versterken en door een betere samenwerking van de wijkpartners.

Zwolle Gezonde Stad

 

Zwolle Gezonde Stad is een lokale, wijkgerichte aanpak gericht op het aantrekkelijk en gemakkelijk maken van de gezonde keuze. De gemeente Zwolle heeft de regie en werkt samen met lokale partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, sport, gezondheidszorg en welzijn en de media. Aanvankelijk richtte Zwolle Gezonde Stad zich op preventie van overgewicht onder de jeugd in twee aandachtswijken, maar is verbreed naar ouderen. Aan de centrale thema’s bewegen en voeding is alcoholpreventie toegevoegd en het aantal aandachtswijken is uitgebreid. Zwolle Gezonde Stad blijft zich in de komende periode (2017-2021) richten op de sporen: Gezond Gedrag, Gezonde Omgeving en Goede verbinding van preventie en Zorg.

Kans voor de Veenkoloniën

logo kans voor de veenkolonien

Het doel van het programma Kans voor de Veenkoloniën is om in acht jaar (2015 - 2023) de gezondheidsverschillen in de regio te verkleinen en de leefsituatie van de 475.000 inwoners duurzaam te verbeteren. Het programma gaat uit van de kracht van de inwoners door aan te sluiten op wensen en behoeften en liefst (bestaande) initiatieven van inwoners zelf. Focus ligt niet alleen op gezondheid, maar ook op factoren die daar invloed op hebben, zoals armoede, werkgelegenheid, taalvaardigheid, etc. Lees meer over Kans voor de Veenkoloniën.

Goed Bezig! voor een gezonde wijk in Rotterdam

Het programma Goed Bezig! is een omgevingsgerichte aanpak gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, een gezonde leefstijl en op het investeren en participeren van gezinnen met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. in de wijk. Met inzet van ambassadeurs en ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan het verbeteren van de (mentale) gezondheid van gezinnen. Thema's zijn gezond gewicht, roken, drinken en psychisch welbevinden.