U bent hier

Aan de slag met burgerparticipatie

Bewoners centraal

Samenwerken aan gezondheid met mensen uit een wijk, buurt of gemeente betekent in gesprek gaan met wijkbewoners, hen serieus nemen en echt luisteren, het geven van verantwoordelijkheid en het bieden van een infrastructuur die bewoners ondersteunt. Burgerparticipatie is een belangrijk kenmerk van wijkgericht werken. Door samen te werken aan gezondheidsbevordering met mensen uit een wijk of buurt sluit de aanpak aan bij de behoefte en vragen van de bewoners. Bewoners kunnen bijvoorbeeld:

 • input geven voor het wijkgezondheidsprofiel; wat ervaren zij als de belangrijkste (gezondheids)problemen in hun wijk of buurt?
 • (mee)bepalen wat de belangrijkste prioriteiten zijn in de gemeente, of wijk
 • meedenken en mee organiseren van (gezondheids)activiteiten
 • zelf (gezondheids)activiteiten ontwikkelen

Voorbeeld: Ambassadeurs peilen wijkgezondheid

22 actieve bewoners uit de wijk Slotermeer in Amsterdam zijn getraind tot gezondheidsambassadeur. Zij onderzochten hoe medebewoners zich gezonder kunnen voelen, en wat hiervoor nodig is. Lees het interview waarin Lea den Broeder, Coördinerend Adviseur Integraal Gezondheidsbeleid van het RIVM, vertelt over de resultaten van het project Slotermeer Gezond(er).

voorkant brochure leidraad burgerbetrokkenheid

Leidraad burgerbetrokkenheid

Op welke vernieuwende manier kunnen inwoners in uw gemeente hun stem laten horen over thema's in het sociaal domein? U leest het in de Leidraad voor burgerbetrokkenheid die Movisie opstelde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De brochure is te gebruiken bij het maken van keuzes op het gebied van bugerbetrokkenheid bij beleid en uitvoering.

Co-creatie met bewoners

Bewoners kunnen ook partner zijn bij uitvoering van gezondheid in de gemeente en wijk. Dat betekent dat zij een actieve rol spelen in projecten. Ze brengen hun eigen ervaringen in en maken samen met professionele partners afwegingen die tot resultaat moeten leiden. Door hun actieve rol ervaren zij samen met de professionele partners welke oplossingen wel en welke oplossingen niet werkbaar zijn.

Voorbereidende vragen bij burgerparticipatie

Er zijn geen vaste werkwijzen voor het samenwerken met bewoners. Onderstaande vragen kunnen u helpen om het één en ander op een rij te zetten voordat u begint:

 • Is er voldoende beleidsruimte en draagvlak om bewoners te betrekken? Het betrekken van bewoners kost tijd en resultaten staan niet vast maar worden (mede) bepaald door de bewoners.
 • Hoe is burgerparticipatie geborgd in de organisatie?
 • Welk niveau van de participatieladder (Movisie.nl) is gewenst: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen, of zelfbeheer?
 • Welke organisaties zijn al actief met burgerparticipatie en wat zijn hun resultaten?
 • Op welke momenten worden bewoners betrokken? Spelen bewoners alleen een rol in de voorbereiding of doen bewoners ook actief mee in de uitvoering en evaluatie?
 • Bespreek met bewoners wat samenwerken hen oplevert?

Meer informatie

 • Het E-boek Gezonde Wijk in Praktijk (Pdf, 9Mb) presenteert de resultaten van het landelijke experiment Gezonde Wijk. Het E-boek bevat tips, voorbeelden, successen en lessen. Hoofdstuk vier gaat over gezonde bewoners en burgerparticipatie.
 • De digitale Wijkengids (Wijkengids.nl) brengt de praktijkervaringen, kennis, inzicht en handvatten vanuit de wijkenaanpak overzichtelijk samen; ook over bewonersparticipatie.
 • De website wijkonderneming.nl is van en voor mensen die in hun eigen buurt iets (willen) ondernemen. Dat kan van alles zijn; een buurthuis, wijkrestaurant, zorgcoöperatie, energiebedrijf of andere onderneming.
 • Website Tijd voor samen (tijdvoorsamen.nl): (Aedes en Ministerie van BZK, 2012) De website biedt verschillende digitale tijdschriften over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid.
 • Wijkondernemingen (Pdf, 386 Kb). Een overzicht van wijkondernemingen met een relatie tot woningcorporaties. Onderwerpen zijn o.a. : zorg, energie, zelfbeheer en leefbaarheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer