U bent hier

Participatie jongeren en kwetsbare doelgroepen

Bepaalde groepen zijn moeilijk te bereiken voor participatie, waardoor deze groepen vaak afwezig zijn bij participatieprocessen (zoals jongeren, mantelzorgers, ouderen, laagopgeleiden en allochtonen).

Materialen jongerenparticipatie

Het betrekken van jongeren om mee te praten of mee te doen in beleid, vraagt speciale aandacht. Jongeren worden vaak gemist bij de reguliere activiteiten om burgers te betrekken. Mede doordat jongeren zich onvoldoende aangesproken voelen tot de onderwerpen of de vorm van participatie. Daarnaast is de doelgroep ‘jongeren’ heel divers en niet via een weg te bereiken. Er zijn verschillende manieren om jongerenparticipatie vorm te geven:

Materialen kwetsbare groepen

Er bestaan verschillende methoden en instrumenten om kwetsbare groepen te bereiken en te betrekken.

  • Informatie over geschikte participatievormen en tools om kwetsbare burgers te betrekken (Movisie.nl).
  • De handreiking cliëntenparticipatie over participatie van cliënten uit de Wmo prestatievelden, 7, 8 en 9: dak- en thuislozen, zwerfjongeren, zorgmijders, slachtoffers van huiselijke geweld en mensen met een verslavingsproblematiek.
  • (Wmo) Beleid maken met persona’s (Movisie.nl): om samen met de doelgroep persona’s te maken met het doel beleid en voorzieningen beter af te stemmen op de behoefte van de doelgroep. Een voorbeeld hiervan is het boekje 'Clienten in beeld - Portretten van bugers met een hulpvraag'  (Leiden.nl).
  • Buurtgerichte Sociale Activatie Buurtgerichte Sociale Activering (NIZW, 2003): Methodiekbeschrijving voor een gebiedsgerichte aanpak voor sociale activering voor lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Gericht op sociaal kwetsbare buurtbewoners, hun netwerk en voorzieningen in de buurt.  

Bereiken van allochtone groepen en nieuwe Nederlanders

Er bestaan verschillende methoden en instrumenten om allochtone groepen en nieuwe Nederlanders te bereiken en te betrekken. Zie ook de pagina vluchtelingen en gezondheid.

Meer informatie

Kennisdossier Jeugd en meedoen (Movisie.nl) biedt informatie en tools over stimuleren van eigen kracht en zelfredzaamheid bij jeugdigen en hun ouders.

Kijk ook eens bij:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer