U bent hier

Vrijwilligers

Burgerparticipatie uit zich op verschillende manieren. Naast participeren in beleid en (wijkgerichte) uitvoering, kan dat ook door zelf bij te dragen aan de samenleving. Dit kan in de vorm van vrijwillige inzet bij verenigingen of maatschappelijke organisaties. Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in het verduurzamen van projecten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Zo worden in het project ‘Woerden Actief’ zowel in de aansturing van de beweegactiviteiten als de uitvoering ervan vrijwilligers ingezet. De kunst is deze vrijwilligers te vinden en te binden.

Er zijn ook verschillende belemmeringen voor participatie als taalbarrières, culturele verschillen, formele vergaderingen en structuren en het gemis van een gevoelde noodzaak. Kijk voor meer randvoorwaarden voor burgerparticipatie op de website van partcipatiewijzer.nl.

Meer informatie

Afdrukken:

Via printer