U bent hier

Voorbeelden van burgerparticipatie

In het hele land doen gemeenten ervaring op met burgerparticipatie. Dat gebeurt op heel verschillende manieren, van ambassadeurs en burgerpanels tot themabijeenkomsten en verkiezingen. Welke lessen hebben zij daaruit getrokken?

Amersfoort: geen activiteiten voor, maar met de inwoners

“In B.Slim staat de input vanuit de wijk voorop bij de aanpak van overgewicht. Bij de start zijn focusgesprekken gevoerd met wijkbewoners. Sleutelfiguren die dagelijks met de doelgroep werken, zoals de brede school coördinatoren, opbouwwerkers, kinderwerkers en buurtsportcoaches uit de B.Slim wijken zijn nauw betrokken. Twee keer per jaar komen zij bijeen en vragen vooraf waar ouders behoefte aan hebben. We kijken waar kansen liggen en spelen in op signalen van inwoners. Zo hebben we een keer de voorlichting ‘gezond eten tijdens de ramadan’ verzorgd. We betrekken inwoners ook bij de activiteiten via het samenstellen van recepten of het doen van boodschappen. Door de nauwe samenwerking met de sleutelfiguren, kunnen we een effectief activiteitenplan op maat maken voor de wijk.” - Sanne Krol, Projectleider B.Slim, GGD Regio Utrecht

Amsterdam: ambassadeurs peilen wijkgezondheid

22 actieve bewoners uit de wijk Slotermeer in Amsterdam zijn getraind tot gezondheidsambassadeur. Zij onderzochten hoe medebewoners zich gezonder kunnen voelen en wat hiervoor nodig is. Lea den Broeder was bij dit project betrokken als Coördinerend Adviseur Integraal Gezondheidsbeleid van het RIVM. Lees een interview over de gezondheidsambassadeurs

Oss: Groene Lijm verbindt de wijk

Wat doe je met een braakliggend stuk grond midden in de wijk? Enkele enthousiaste bewoners van een wijk in Oss zagen de mogelijkheid van een gezamenlijke buurttuin: BergbOss. Ze dienden een plan in bij de eigenaar van de grond, die instemde met het plan. Het initiatief sloot goed aan bij een speerpunt van de gemeente: verduurzaming van de voedselketen. Na het succes van BergbOss zijn al verschillende andere standslandbouwtuinen ingericht onder de vlag van het platform Stadse boeren Oss. Lees meer over dit succesvolle burgerinitiatief en de rol van de gemeente.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer