U bent hier

Voorbeelden van burgerparticipatie

In het hele land doen gemeenten ervaring op met burgerparticipatie. Dat gebeurt op heel verschillende manieren, van ambassadeurs en burgerpanels tot themabijeenkomsten en verkiezingen. Welke lessen hebben zij daaruit getrokken?

Laarbeek: besturen is loslaten

Mensen zijn graag bereid iets voor de gemeenschap te doen als daar een beloning tegenover staat, het what’s in it for me-principe. Zo is de Gezondheidsrace Laarbeek ontstaan op initiatief van inwoners die actief aan hun eigen gezondheid wilden werken én zoveel mogelijk anderen wilden aansporen tot een gezonde leefstijl. Deelnemende verenigingen organiseren ieder één activiteit voor Laarbeekse inwoners. Daarnaast organiseren ze een uitwisseling, zodat de verenigingen kennismaken met elkaars activiteiten. Lees meer

Amersfoort betrekt bewoners bij wijkprofiel

“In B.Slim staat de input vanuit de wijk voorop. Gesprekken met de wijkmanager, de Brede School-coördinator en de opbouwwerker schetsten een beeld van de wijk. Focusgesprekken met de wijkbewoners leverden input voor de invulling van B.Slim. Een startbijeenkomst met de intermediairs gaf commitment voor gezamenlijke actie. Door de gesprekken is een veel completer wijkprofiel ontstaan, met niet alleen cijfers maar ook informatie over wat er al gebeurt in de wijk en waar kansen liggen voor B.Slim om bij aan te sluiten. Jaarlijks bekijken we in samenspraak met actieve sleutelfiguren in de wijk waar de behoeften liggen en welke nieuwe kansen zich hebben voorgedaan. Zo zijn we veel beter in staat om een effectief activiteitenplan op te stellen: een plan op maat voor de wijk.” Sanne Krol, Projectleider B.Slim, GGD Regio Utrecht 

Amsterdam: ambassadeurs peilen wijkgezondheid

22 actieve bewoners uit de wijk Slotermeer in Amsterdam zijn getraind tot gezondheidsambassadeur. Zij onderzochten hoe medebewoners zich gezonder kunnen voelen en wat hiervoor nodig is. Lea den Broeder was bij dit project betrokken als Coördinerend Adviseur Integraal Gezondheidsbeleid van het RIVM. Lees een interview over de gezondheidsambassadeurs

Baarle-Nassau: burgers actief bij herijken welzijnsbeleid

“Voor de nota welzijn 2014-2018 De nieuwe koers: Eigen kracht eerst hebben we burgers betrokken door themabijeenkomsten te organiseren. Het viel nog niet mee om mensen te bereiken. Op een oproep in het lokale weekblad en op de website van de gemeente kwam weinig reactie. Wat beter lukte was de benadering via vrijwilligersorganisaties en verenigingen. We hebben burgers vragen gesteld zoals: Wat moet op de agenda en wat zijn de drie hoogste prioriteiten? Wat kunt u zelf en wat zou de gemeente moeten doen? Aan de hand van de themabijeenkomsten hebben we de thema’s op het gebied van volksgezondheid bepaald.” Jurgen van Hooijdonk, gemeente Baarle-Nassau 

Raalte: gezondheidsverkiezing door burgers succesvol

Raalte Gezond staat voor samenwerken aan gezonde en fitte inwoners op een integrale manier. Een succesvolle actie is de gezondheidsverkiezing. Iedere inwoner met een idee voor een activiteit of programma om mensen in de gemeente gezonder te maken, mag meedoen. Een leuk voorbeeld uit een eerdere verkiezing is de ‘Kidsbeweegroute Drostenkamp’: een route van ruim 1 km met beweegopdrachten voor kinderen tussen 0 en 10 jaar. Lees meer over de activiteiten van Raalte Gezond.

Oss: Groene Lijm verbindt de wijk

Wat doe je met een braakliggend stuk grond midden in de wijk? Enkele enthousiaste bewoners van een wijk in Oss zagen de mogelijkheid van een gezamenlijke buurttuin: BergbOss. Ze dienden een plan in bij de eigenaar van de grond, die instemde met het plan. Het initiatief sloot goed aan bij een speerpunt van de gemeente: verduurzaming van de voedselketen. Na het succes van BergbOss zijn al verschillende andere standslandbouwtuinen ingericht onder de vlag van het platform Stadse boeren Oss. Lees meer over dit succesvolle burgerinitiatief en de rol van de gemeente.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer