U bent hier

Voorbeelden gezondheid in bestuurlijke beslissingen

Wilt u ook een goede invulling geven aan artikel 16a van de wpg? Zie hieronder een aantal mooie voorbeelden ter inspiratie.

Gezondheid verbindt in de gemeente Helmond

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2016 (gemeente Helmond) heeft de GGD Brabant-Zuidoost aan dorpsondersteuners, deskundigen werkzaam bij regionale en landelijke organisaties, partners en vrijwilligers gevraagd wat belangrijke kernboodschappen zijn op het gebied van gezondheid. Deze zijn met lokale cijfers uitgewerkt voor de gemeente Helmond. Ook zijn er adviezen geformuleerd voor de gemeente om samen met inwoners en maatschappelijke partners verder invulling te geven aan het lokale beleid. 

Standaard gezondheidsparagraaf

“Om integraal gezondheidsbeleid te bevorderen hebben we een invulformat bedacht voor de concept B&W voorstellen. Hierin is nu standaard een gezondheidsparagraaf opgenomen. Alleen dit zinnetje al stimuleert collega’s om na te denken over volksgezondheid. Het moet bij een nieuw voorstel nu net zo vanzelfsprekend zijn om het over de gezondheidsaspecten te hebben als over bijvoorbeeld de financiële kant.” - Gemeente Oldebroek

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer