U bent hier

Voorbeelden nota's gemeentelijk gezondheidsbeleid

Voorkant van de gezondheidsnota Amersgoort 2017-2022

Een gezonder Amersfoort in 2022

De Beleidsnota Gezondheid 2017-2022 - een gezonder Amersfoort in 2022 is samen met professionals en inwoners tot stand is gekomen. De gemeente Amersfoort wil meer integraal gaan werken om ook de inwoners met een gezondheidsachterstand te bereiken. Daarvoor breidt de gemeente de Gezonde Wijk-aanpak de komende jaren uit naar heel Amersfoort. Op basis van de gezondheidsnota is een infographic van het nieuwe beleid gemaakt. 

Voorkant van de gezondheidsnota Zuid-Limburg 2016-2019

Van signaalrood naar bronsgroen in Zuid-Limburg

Het is de ambitie van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten om de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland in te lopen. Met hun regionale gezondheidsbeleid willen zij in 2016-2019 dan ook 'van signaalrood naar bronsgroen'. Bekijk ook de animatie van GGD Zuid-Limburg over de regionale gezondheidsnota.

logo gemeente utrechtse heuvelrug

Nota welzijn vitale dorpen

In de gecombineerde nota WPG en WmoNota welzijn Vitale Dorpen’ leest u hoe de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar dorpen vitaal houdt, zodat elke inwoner mee kan doen aan de samenleving. Door actief te blijven, te sporten en contact te hebben met anderen hebben mensen minder en later zorg nodig. Ook is hun welbevinden groter. Belangrijke onderwerpen in de nota zijn dan ook gezonde leefstijl, sportparticipatie en psychisch welbevinden. 

Voorkant van nota meedoen in het sociaal domein gemeente Rheden

Meedoen! in het sociaal domein in gemeente Rheden

Meedoen! is een integraal meerjarenbeleidskader (2017-2020) van de gemeente Rheden voor het sociaal domein en is erop gericht dat inwoners gezond, veilig en gelukkig in de samenleving kunnen meedoen. In de Rhedense aanpak is het belangrijk dat inwoners én partners actief worden betrokken bij het beleid en de uitvoering daarvan binnen het Sociaal Domein.

Gezondheidsbeleid in Deventer bepalen door serious gaming

De gemeente Deventer wilde het opstellen van hun gezondheidsnota niet alleen achter de pc te laten plaatsvinden en besloot om deel te nemen aan de serious game VTV In2Action. Deze game is gericht op het vergroten van samenwerking tussen lokale publieke en private partners en het bevorderen van het kennisgebruik in het beleidsontwikkelingsproces. Lees meer over de VTV In2Action in Deventer

Gezondheid verbindt in de gemeente Helmond

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2016 (gemeente Helmond) heeft GGD Brabant-Zuidoost kernboodschappen op het gebied van gezondheid uitgewerkt met lokale cijfers voor de gemeente Helmond. Ook liggen er adviezen voor de gemeente om samen met inwoners en maatschappelijke partners verder invulling te geven aan het lokale beleid. 

Meer nota’s gemeentelijk gezondheidsbeleid

Meer voorbeeldnota's vindt u op de website van de VNG.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer